Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 159/2013 privind autorizarea unui preparat de benzoat de sodiu, acid propionic şi propionat de sodiu ca aditiv furajer în hrana porcilor, a pasărilor de curte, a bovinelor, a oilor, a caprelor, a iepurilor şi a cailor, precum şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1876/2006 şi (CE) nr. 757/2007 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0159

În vigoare de la 14.03.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor(1) , în special articolul 9 alineatul (2),

___________

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor utilizaţi în hrana animalelor, precum şi motivele şi procedurile de acordare a unei astfel de autorizaţii. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizaţi în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

___________

(2) JO L 270, 14.12.1970, p. 1.

(2) Un preparat de benzoat de sodiu, acid propionic şi propionat de sodiu a fost autorizat, fără limită de timp, în conformitate cu Directiva 70/524/CEE, ca aditiv furajer în hrana porcilor şi a vacilor de lapte prin Regulamentul (CE) nr. 1876/2006 al Comisiei(3) , iar în hrana bovinelor pentru îngrăşare prin Regulamentul (CE) nr. 757/2007 al Comisiei(4) . Preparatul respectiv a fost ulterior înscris în registrul aditivilor furajeri ca produs existent, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

___________

(3) JO L 360, 19.12.2006, p. 126.

(4) JO L 172, 30.6.2007, p. 43.

(3) În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, coroborat cu articolul 7 al acestuia, a fost transmisă o cerere pentru reevaluarea respectivului preparat de benzoat de sodiu, acid propionic şi propionat de sodiu ca aditiv furajer în hrana porcilor, a vacilor de lapte şi a bovinelor pentru îngrăşare şi, în conformitate cu articolul 7 din regulamentul respectiv, pentru evaluarea unei utilizări noi la porci, păsări de curte, bovine, oi, capre, iepuri şi cai, solicitându-se ca aditivul să fie clasificat în categoria "aditivi tehnologici". Cererea respectivă a fost însoţită de informaţiile şi documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...