Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 121/2009 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE/ONU) – Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte amplasarea şi identificarea comenzilor manuale, a lămpilor martor şi a indicatoarelor Număr celex: 42010X0710(08)

În vigoare de la 10.07.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului internaţional public. Statutul şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 3 la versiunea iniţială a regulamentului – Data intrării în vigoare: 24 octombrie 2009

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniu de aplicare

2. Definiţii

3. Cerere de omologare

4. Omologarea

5. Specificaţii

6. Modificări ale tipului de vehicul sau a oricărei specificaţii pentru comenzi, martori şi indicatori şi prelungirea omologării

7. Conformitatea producţiei

8. Sancţiuni în cazul neconformităţii producţiei

9. Încetarea definitivă a producţiei

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...