Back

Institutul Naţional de Statistică - INS

Ordinul nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN

În vigoare de la 01.01.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 488/2001 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică,

având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,

preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Actualizarea a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 29/2002 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul activităţilor din Comunitatea Europeană - NACE Rev.1.1.

Art. 3. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
Aurel Camara

Bucureşti, 26 noiembrie 2002.

Nr. 601.

ANEXĂ*)
Jurisprudență (2)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

CLASIFICAREA
ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ
(Ediţie revizuită)
CAEN Rev. 1

se încarcă...