Institutul Național de Statistică - INS

Ordinul nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 488/2001 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică,

având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN,

președintele Institutului Național de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Actualizarea a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 29/2002 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunității Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul activităților din Comunitatea Europeană - NACE Rev.1.1.

Art. 3. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Institutului Național de Statistică,
Aurel Camara

București, 26 noiembrie 2002.

Nr. 601.

ANEXĂ*)  Jurisprudență (2)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

CLASIFICAREA
ACTIVITĂȚILOR DIN ECONOMIA NAȚIONALĂ
(Ediție revizuită)
CAEN Rev. 1

;
se încarcă...