Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 118/2005 al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizației Națiunilor Unite (CEE/ONU) – Specificații tehnice uniforme în ceea ce privește comportarea la foc a materialelor utilizate la amenajarea interioarelor anumitor categorii de autovehicule
Număr celex: 42010X0710(07)9L

În vigoare de la 10.07.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

Numai textele originale CEE–ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Statutul și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Data intrării în vigoare: 6 aprilie 2005

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniu de aplicare

2. Definiţii

3. Cerere de omologare

4. Omologarea

5. Partea I – Definiţii – Specificaţii

6. Partea II – Definiţii – Specificaţii

7. Modificări ale tipului şi prelungirea omologării

8. Conformitatea producţiei

9. Sancţiuni în caz de neconformitate a producţiei

10. Încetarea definitivă a producţiei

11. Denumirea şi adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea testelor de omologare şi ale departamentelor administrative

ANEXE

Anexa 1 – Fișă de comunicare pentru vehicul

Anexa 2 – Fișă de comunicare pentru componente

Anexa 3 – Comunicare privind omologarea de tip a vehiculului

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...