Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 118/2005 al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE/ONU) – Specificaţii tehnice uniforme în ceea ce priveşte comportarea la foc a materialelor utilizate la amenajarea interioarelor anumitor categorii de autovehicule Număr celex: 42010X0710(07)

În vigoare de la 10.07.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE–ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Statutul şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Data intrării în vigoare: 6 aprilie 2005

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniu de aplicare

2. Definiţii

3. Cerere de omologare

4. Omologarea

5. Partea I – Definiţii – Specificaţii

6. Partea II – Definiţii – Specificaţii

7. Modificări ale tipului şi prelungirea omologării

8. Conformitatea producţiei

9. Sancţiuni în caz de neconformitate a producţiei

10. Încetarea definitivă a producţiei

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...