Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 21/2012 privind echivalenţele între categoriile de permise de conducere [notificată cu numărul C(2012) 9358] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013D0021

În vigoare de la 11.02.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (1), în special primul paragraf din articolul 13 alineatul (1),

___________

(1) JO L 403, 30.12.2006, p. 18.

întrucât:

(1) Directiva 2006/126/CE dispune ca toate permisele de conducere eliberate de statele membre, inclusiv cele care sunt eliberate înainte de data punerii în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce, trebuie să fie recunoscute reciproc.

(2) Principiul recunoaşterii reciproce a permiselor de conducere implică recunoaşterea tuturor drepturilor conferite unui titular de permis în conformitate cu dispoziţiile de drept intern în vigoare la acel moment.

(3) Directiva 2006/126/CE prevede că statele membre urmează să stabilească echivalenţele între categoriile de permise de conducere eliberate înainte de punerea în aplicare a respectivei directive şi cele definite la articolul 4 din directivă. Comisia trebuie să-şi dea acordul cu privire la aceste echivalenţe, într-o formă juridică având caracter obligatoriu.

(4) Tabelele de echivalenţe între categoriile de permise de conducere stabilite prin Decizia 2008/766/CE a Comisiei din 25 august 2008 privind echivalenţa între categoriile de permise de conducere (2) ar trebui să fie actualizate.

___________

(2) JO L 270, 10.10.2008, p. 31.

(5) Prin urmare, Decizia 2008/766/CE ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...