Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 47/2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)
(reformare)
(BCE/2012/27)
(2013/47/UE)
Număr celex: 32012O0027

În vigoare de la 07.12.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima şi a patra liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 şi articolele 17, 18 şi 22,

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2007/2 din 26 aprilie 2007 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (1) a fost modificată de mai multe ori. Deoarece sunt necesare noi modificări ale acestei orientări pentru a include elemente care anterior erau interne Eurosistemului şi pentru a adăuga definiţiile necesare, precum şi dispoziţii cu privire la inaplicabilitatea sancţiunilor în ceea ce priveşte băncile din afara Uniunii, schimbul de informaţii cu privire la suspendarea sau încetarea accesului la operaţiunile de politică monetară şi consecinţele unei asemenea suspendări sau încetări, această orientare ar trebui reformată, în scopul asigurării clarităţii şi a transparenţei.

___________

(1) JO L 237, 8.9.2007, p. 1.

(2) TARGET2 are o structură descentralizată, conectând sistemele naţionale cu decontare pe bază brută în timp real (real-time gross settlement) (RTGS) şi mecanismul de plăţi al BCE.

(3) TARGET2 este caracterizat printr-o platformă tehnică unică, denumită platformă comună unică (Single Shared Platform) (SSP). TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăţi, în care sistemele componente ale TARGET2 sunt armonizate în cea mai mare măsură posibilă, cu anumite excepţii în cazul constrângerilor impuse de dreptul intern.

(4) Există trei niveluri distincte de guvernanţă pentru TARGET2. Nivelul 1 (Consiliul guvernatorilor) are competenţă finală în privinţa TARGET2 şi salvgardează rolul public al acestuia. Nivelul 2 (băncile centrale din Eurosistem) are competenţă subsidiară în privinţa TARGET2, în timp ce nivelul 3 (băncile centrale naţionale care furnizează SSP) construieşte şi operează SSP în beneficiul Eurosistemului.

(5) Banca Centrală Europeană (BCE), acţionând pe seama Eurosistemului, încheie cu furnizorul de servicii de reţea desemnat de Consiliul guvernatorilor un acord-cadru, precum şi un acord de confidenţialitate şi nedivulgare, care prevăd elementele principale legate de furnizarea reţelei către participanţi, inclusiv comisionarea.

(6) TARGET2 este esenţial pentru îndeplinirea unora dintre misiunile de bază ale Eurosistemului, şi anume implementarea politicii monetare a Uniunii şi promovarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

SECŢIUNEA I DISPOZIŢII GENERALE

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...