Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 68/2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje
(Text cu relevanţă pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,
Număr celex: 32013R0068

În vigoare de la 19.02.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE şi 96/25/CE ale Consiliului şi a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei (1), în special articolul 26 alineatele (2) şi (3),

___________

(1) JO L 229, 1.9.2009, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 575/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (2) (denumit în continuare "catalogul") a înlocuit prima versiune a Catalogului cu materii prime pentru furaje prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 242/2010 al Comisiei din 19 martie 2010 de întocmire a Catalogului cu materii prime pentru furaje (3).

___________

(2) JO L 159, 17.6.2011, p. 25.

(3) JO L 77, 24.3.2010, p. 17.

(2) Reprezentanţii corespunzători ai sectoarelor europene ale hranei pentru animale au elaborat modificări ale Regulamentului (UE) nr. 575/2011, consultându-se cu alte părţi vizate, în colaborare cu autorităţile naţionale competente şi luând în considerare experienţa relevantă dobândită din avizele emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară şi evoluţiile ştiinţifice sau tehnologice.

(3) Aceste modificări se referă la noi înregistrări ale procedurilor de tratare şi ale materiilor prime şi la ameliorări ale înregistrărilor existente, în special pentru derivaţii de ulei şi de grăsimi.

(4) În plus, modificările se referă la conţinuturile maxime de impurităţi chimice rezultate din procesul de producţie al acestora sau din adjuvanţi tehnologici, care urmează să fie stabilite în conformitate cu punctul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 767/2009. Ar trebui să se aplice norme specifice pentru fostele produse alimentare, de exemplu, excedentul de producţie, produse deformate sau alimente cu termenul de valabilitate expirat care au fost produse în conformitate cu legislaţia UE în domeniul alimentar.

(5) Condiţiile prevăzute la articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 sunt îndeplinite.

(6) Dat fiind numărul foarte ridicat de modificări care urmează să fie aduse Regulamentului (UE) nr. 575/2011, este adecvat, din motive de coerenţă, claritate şi simplificare, să se abroge şi să se înlocuiască regulamentul respectiv.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...