Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 77/2001 privind reabilitarea şi revitalizarea Centrului istoric Bucureşti

În vigoare de la 01.09.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. -

Se declară zonă de interes naţional Centrul istoric Bucureşti, ansamblul urbanistic situat în perimetrul central, delimitat potrivit datelor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. 2. -

(1) Reabilitarea şi revitalizarea Centrului istoric Bucureşti reprezintă un proiect al Guvernului României, pentru realizarea căruia se constituie Consiliul de coordonare - Centrul istoric Bucureşti.

(2) Consiliul de coordonare - Centrul istoric Bucureşti este format din reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului de Interne şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(3) Scopul înfiinţării Consiliului de coordonare - Centrul istoric Bucureşti este acela de a stabili şi de a aproba planul de acţiune, cuprinzând cadrul instituţional, financiar fiscal, comercial şi urbanistic, care să promoveze investiţiile în această zonă.

(4) Planul de acţiune va conţine:

a) structurile instituţionale de organizare a programului de investiţii;

b) modalităţi de încurajare a participării sectorului privat, român şi internaţional, în cadrul programului de revitalizare;

c) identificarea şi clarificarea aspectelor legate de proprietari şi chiriaşi, persoane fizice şi juridice, existente legal în zonă;

d) regulamentele privind planurile urbanistice, clădirile, sănătatea, punerea în siguranţă şi protecţia construcţiilor şi a valorilor cultural-istorice ale patrimoniului existent.

(5) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va asigura secretariatul Consiliului de coordonare - Centrul istoric Bucureşti.

Art. 3. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va înainta Guvernului, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare - Centrul istoric Bucureşti, avizat de instituţiile menţionate la art. 2 alin. (2), care va cuprinde, în principal, obiectul de activitate, modul de organizare, relaţia de coordonare cu alte structuri instituţionale şi atribuţii.

Art. 4. -

(1) Finanţarea proiectului privind reabilitarea şi revitalizarea Centrului istoric Bucureşti se asigură din:

a) sume nerambursabile alocate de organismele financiare internaţionale;

b) sume din donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

c) sponsorizări;

d) sume de la bugetul municipiului Bucureşti şi/sau sectoarelor municipiului Bucureşti;

e) sume de la bugetul de stat, în completare;

f) alte sume acordate în condiţiile legii.

(2) Alocaţiile de la bugetul de stat se prevăd în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va înainta Guvernului, spre aprobare, modul de finanţare a proiectului privind reabilitarea şi revitalizarea Centrului istoric Bucureşti.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul lucrărilor publice,
transporturilor şi locuinţei,
Ileana Tureanu,
secretar de stat
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 30 august 2001.

Nr. 77.

ANEXĂ

Delimitarea
Centrului istoric Bucureşti:

- la Nord: bd. Elisabeta (de la intersecţia cu Calea Victoriei), bd. Carol (până la intersecţia cu str. Hristo Botev);

- la Est: str. Hristo Botev (de la intersecţia cu bd. Carol până la intersecţia cu bd. Corneliu Coposu);

- la Sud: bd. Corneliu Coposu (de la intersecţia cu str. Hristo Botev), Splaiul Independenţei (până la intersecţia cu Calea Victoriei);

- la Vest: Calea Victoriei (de la intersecţia cu Splaiul Independenţei până la intersecţia cu bd. Elisabeta)

se încarcă...