Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24.08.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiuL art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. H pct. 8 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

Art. 1. -

Transportul rutier al mărfurilor periculoase în trafic intern se efectuează cu respectarea prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, cu amendamentele ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat responsabilă cu aplicarea prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) În această calitate este împuternicit să accepte amendamentele la anexele A şi B ale Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), stabilite de organismul internaţional competent.

(2) Aplicarea amendamentelor la anexele A şi B ale Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 3. - Modificări (1)

Ministerul Transporturilor va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului, în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, norme privind aplicarea etapizată în trafic intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.).

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu

Bucureşti, 19 august 1999.

Nr. 48.

se încarcă...