Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24.08.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. H pct. 7 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

Art. 1. -

Transportul mărfurilor periculoase în trafic intern pe căile ferate române se desfăşoară cu respectarea prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), anexa nr. 1 la apendicele B - Reguli uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al mărfurilor (CIM) - al Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată de România prin Decretul nr. 100/1983.

Art. 2. -

(1) Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat responsabilă cu aplicarea prevederilor Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF). În această calitate este împuternicit să participe la reuniunile adunării generale a COTIF şi să accepte modificările Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID).
Modificări (1)

(2) Aplicarea în traficul intern pe căile ferate române a Regulamentului privind, transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) şi a modificărilor acestuia se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.
Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Pentru coordonarea aplicării unitare a prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) se constituie Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, denumit în continuare comitet, al cărui preşedinte este un reprezentant al Ministerului Transporturilor.
Modificări (1)

(2) Componenţa, atribuţiile şi regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. 4. -

În cazuri temeinic justificate, Ministerul Transporturilor, cu avizul comitetului prevăzut la art. 3, poate aproba o singură dată efectuarea unor transporturi de mărfuri periculoase, în alte condiţii decât cele prevăzute în Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), pe o durată de cel mult 5 ani.
Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministrul industriei şi comerţului,
Radu Berceanu

Bucureşti, 19 august 1999.

Nr. 49.

se încarcă...