Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29.01.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, ale art. 4 alin. (4) şi art. 6 din Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996 şi ale art. 1 pct. 7 lit. a) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

Art. 1. -

(1) Activitatea de radiocomunicaţii navale de apel, pericol şi salvare se constituie, se organizează şi funcţionează ca serviciu public de interes naţional şi are ca scop ocrotirea şi salvarea de vieţi omeneşti pe mare.

(2) Serviciul Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare se prestează fără percepere de taxe sau de tarife şi constă în:

a) îndeplinirea angajamentelor de trafic de radiocomunicaţii navale de apel, pericol şi salvare care revin României în conformitate cu convenţiile internaţionale la care este parte;

b) ascultarea continuă pe frecvenţele internaţionale de apel şi pericol;

c) transmiterea de semnale de alarmare, în caz de recepţionare a unui mesaj de pericol;

d) alarmarea factorilor responsabili de la uscat, în caz de recepţionare a unui semnal de pericol de la o navă;

e) transmiterea situaţiei meteo;

f) transmiterea de avize pentru navigatori.

Art. 2. -

Serviciul Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare se organizează permanent pe frecvenţele de radio alocate acestui scop: 490 kHz, 500 kHz, 510 kHz, 2.174,5 kHz, 2.182 kHz, 2.187,5 kHz, 4.209,5 kHz, 8.414,5 kHz şi 156,8 MHz, 156,525 MHz. Licenţele pentru operarea pe aceste frecvenţe se acordă gratuit.

Art. 3. - Modificări (1)

Serviciul Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare se asigură de Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A. Constanţa, pe o durată de 10 ani.

Art. 4. - Modificări (1)

Cheltuielile curente aferente desfăşurării activităţii Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare se finanţează de la bugetul cle stat, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor.

Art. 5. - Modificări (1)

În scopul achiziţiei de echipamente destinate menţinerii standardului tehnic şi a capacităţii de trafic radio a Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare, Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A. Constanţa poate primi alocaţii de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor.

Art. 6. - Modificări (1)

După perioada prevăzută la art. 3, Serviciul Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare poate fi concesionat, prin grija Ministerului Transporturilor, conform prevederilor legale, agenţilor economici care dispun de dotarea necesară bunei desfăşurări a acestei activităţi şi de personal calificat.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
p. Ministrul finanţelor,
Bujor Bogdan Teodoriu;
secretar de stat

Bucureşti, 28 ianuarie 1999.

Nr. 17.

se încarcă...