Back

Parlamentul României

Legea nr. 30/1999 pentru sprijinirea exporturilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28.01.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Impozitul pe profit se reduce cu 50% în cazul contribuabililor care încasează venituri din exportul de bunuri şi servicii, precum şi din prestări de servicii internaţionale, pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor.

Art. 2. -

(1) Anual, prin legea de aprobare a bugetului de stat, vor fi prevăzute sume pentru bonificarea tuturor dobânzilor aferente creditelor contractate de către agenţii economici pentru export.

(2) Guvernul va iniţia şi va finanţa acţiuni de promovare a exporturilor, prin organizarea de târguri şi expoziţii, simpozioane şi conferinţe.

(3) Sumele necesare finanţării acţiunilor prevăzute la alin. (2) vor fi evidenţiate distinct în bugetul de stat şi nu vor fi mai mici de 0,1% din volumul în valută al exportului realizat în anul anterior.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

Bucureşti, 26 ianuarie 1999.

Nr. 30.

se încarcă...