Back

Parlamentul României

Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.04.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Jurisprudență (2)

Pensiile I.O.V.R. care se acordă invalizilor şi accidentaţilor de război, urmaşilor celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi urmaşilor foştilor pensionari invalizi şi accidentaţi de război se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 2. -

(1) Invalizilor şi accidentaţilor de război, indiferent dacă erau sau nu erau încadraţi în muncă înainte de a deveni invalizi, li se acordă pensii în cuantumuri fixe, diferenţiate în funcţie de gradul de invaliditate, astfel:

Gradul de invaliditate Cuantumul lunar al pensiei
Mari mutilaţi şi gradul I 2.000.000 lei
Gradul II 1.800.000 lei
Gradul III 1.200.000 lei

(2) Văduvele de război au dreptul la pensie I.O.V.R. în cuantum de 1.000.000 lei.

Art. 3. - Modificări (3)

Invalizii şi accidentaţii de război, mari mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate, primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., şi o sumă fixă pentru îngrijire de 500.000 lei lunar.

Art. 4. -

(1) Invalizii şi accidentaţii de război au dreptul să primească în perioada în care sunt încadraţi în muncă atât pensia I.O.V.R., cât şi salariul. La încetarea activităţii au dreptul să primească, pe lângă pensia, I.O.V.R., şi pensia de asigurări sociale la care sunt îndreptăţiţi potrivit legii.

(2) Văduvele de război care au dreptul la pensia I.O.V.R. primesc, pe lângă această pensie, şi pensia de asigurări sociale.

Art. 5. -

(1) Copiii celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi ai celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmaş în cadrul asigurărilor sociale de stat.

(2) Văduvele de război au dreptul la pensie de urmaş indiferent de durata căsătoriei cu soţul decedat.

(3) Soţiile celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmaş în cadrul asigurărilor sociale de stat.

(4) În cazul în care la data decesului susţinătorul primea pensie I.O.V.R. şi pensie de asigurări sociale, pensia de urmaş se stabileşte din pensia cea mai avantajoasă.

Art. 6. -

(1) Accidentaţii de război în afara serviciului ordonat au dreptul la 50% din cuantumurile prevăzute pentru invalizii de război, diferenţiat în funcţie de gradul de invaliditate în care sunt încadraţi.

(2) Drepturile accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat, stabilite conform alin. (1), pot fi cumulate cu o altă pensie de asigurări sociale şi pot constitui bază pentru acordarea pensiei de urmaş.

(3) Accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, nevăzători, pot cumula pensia cu salariul în perioada în care lucrează.

Art. 7. -

Pensionarii I.O.V.R. au dreptul, în mod gratuit, la asistenţă medicală în spitale şi ambulatoriu, la întreţinere şi medicamente pe timpul internării, în condiţiile legii. De asemenea, beneficiază, potrivit legii, de trimitere la tratament în staţiunile balneoclimaterice.

Art. 8. -

Pensiile I.O.V.R. şi celelalte drepturi aferente, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se acordă în continuare conform prevederilor acesteia.

Art. 9. -

Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute în prezenta lege se suportă din bugetul de stat.

Art. 10. - Modificări (1)

Dispoziţiile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, cu modificările ulterioare, referitoare la stabilirea şi plata pensiilor, la contestarea deciziilor, precum şi la expertiza şi revizuirea medicală, se aplică, în mod corespunzător, pensionarilor I.O.V.R., precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat.

Art. 11. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 245 din 28 iulie 1977 privind pensiile I.O.V.R., publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 77 din 29 iulie 1977, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 31 martie 1999.

Nr. 49.

se încarcă...