Back

Parlamentul României

Legea concediului paternal nr. 210/1999

În vigoare de la 14.02.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Concediul paternal se acordă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea noului-născut.
Reviste (1)

(2) Tatăl copilului nou-născut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucrătoare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Art. 2. -

(1) În cazul în care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare.
Puneri în aplicare (1)

(2) Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a petiţionarului.
Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(3) Indemnizaţia pentru concediul paternal se plăteşte din fondul de salarii al unităţii şi este egală cu salariul corespunzător perioadei respective.
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

(1) Tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la naşterea propriului copil, la o permisie de 7 zile calendaristice, acordată în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (2).
Reviste (1)

(2) Permisia prevăzută la alin. (1) se acordă şi tatălui care satisface serviciul militar obligatoriu, în vederea recunoaşterii paternităţii, în condiţiile legii. Permisia solicitată va fi justificată cu certificatul de naştere al noului-născut, din care să rezulte calitatea de tată a militarului, respectiv cu declaraţia de recunoaştere a paternităţii, întocmită în condiţiile legii.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(1) În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal, acordat în condiţiile art. 2, se majorează cu 10 zile lucrătoare.

(2) Tatăl poate beneficia de prevederea cuprinsă la alin. (1) numai o singură dată.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(1) În cazul decesului mamei copilului în timpul naşterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă.

(2) Pe perioada concediului acordat în condiţiile alin. (1) tatăl copilului beneficiază de o indemnizaţie egală cu ajutorul pentru sarcină şi lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizaţie calculată după salariul de bază şi vechimea în muncă ale acestuia, acordată de unitatea la care tatăl îşi desfăşoară activitatea, la alegere.

Art. 6. -

În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare, la propunerea comună a Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Art. 7. -

Prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 15 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) şi 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ANDREI IOAN CHILIMAN ULM NICOLAE SPINEANU

Bucureşti, 31 decembrie 1999.

Nr. 210.

se încarcă...