Back

Guvernul României

Convenţia între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor de studii eliberate de instituţii de învăţământ şi a titlurilor ştiinţifice din cele două state din 22.01.1999

În vigoare de la 09.11.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părţi,

în baza art. 4 din Acordul de colaborare în domeniul învăţământului, ştiinţei şi culturii, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 1998,

au convenit următoarele:

Art. 1. -

Prezenta convenţie se referă la recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor de studii eliberate de instituţiile de învăţământ care sunt înfiinţate şi funcţionează în conformitate cu legile în vigoare din cele două state.

Art. 2. -

Certificatele de absolvire a şcolii generale, eliberate în România, şi certificatele care atestă încheierea şcolii generale, eliberate în Republica Bulgaria, se recunosc reciproc.

Art. 3. -

Diplomele de bacalaureat, eliberate în România, şi diplomele de absolvire a învăţământului mediu, eliberate în Republica Bulgaria, care dau dreptul posesorilor să candideze pentru învăţământul superior, se recunosc reciproc.

Art. 4. -

Certificatele de absolvire, eliberate de şcolile profesionale din România, şi diplomele de absolvire şi atestatele de calificare profesională, eliberate de şcolile medii profesionale din Republica Bulgaria, cu aceeaşi durată de studii şi cu profil similar sau asemănător, se recunosc reciproc.

Art. 5. -

Diplomele de absolvire, eliberate de colegiile universitare (învăţământ cu durata de 3 ani) din România, şi diplomele de absolvire, eliberate de instituţiile de învăţământ superior cu durata de 3 ani (gradul specialist) din Republica Bulgaria, se recunosc reciproc.

Art. 6. -

Diplomele de licenţă, eliberate de instituţii de învăţământ superior cu durata de studii de 4, 5 şi 6 ani din România, şi diplomele de absolvire a învăţământului superior cu durata de studii de 4, 5 şi 6 ani, prevăzută în planul de învăţământ, eliberate de instituţii de învăţământ superior din Republica Bulgaria, se recunosc reciproc, dacă nu există diferenţe substanţiale în planurile de învăţământ.

Art. 7. -

Certificatele de absolvire a unor studii postuniversitare cu durată minimă de un an, eliberate de instituţii de învăţământ superior din România, şi certificatele şi atestatele de perfecţionare a calificării, cu durată minimă de un an, după terminarea studiilor superioare, eliberate de instituţii de învăţământ superior din Republica Bulgaria, se recunosc reciproc, dar nu constituie bază pentru dobândirea unui titlu de învăţământ sau ştiinţific ori a unei calificări de specialitate.

Art. 8. -

Diplomele de doctor, eliberate în România, şi diplomele care conferă titlul ştiinţific de doctor, precum şi cele care conferă gradul ştiinţific de "candidat în ştiinţe" (eliberate înaintea intrării în vigoare a legii învăţământului superior, publicată în Monitorul Oficial nr. 112/1995), eliberate în Republica Bulgaria, se recunosc reciproc.

Art. 9. -

În vederea aplicării prezentei convenţii fiecare parte va pune la dispoziţie celeilalte părţi legile din domeniul învăţământului şi ştiinţei, inclusiv actele normative care reglementează condiţiile şi procedura pentru recunoaşterea diplomelor de studii şi a titlurilor ştiinţifice.

Art. 10. -

Părţile se vor informa reciproc şi în timp util, în legătură cu aplicarea prezentei convenţii, asupra schimbărilor survenite în sistemul de învăţământ, în legătură cu denumirile şi criteriile de eliberare a diplomelor şi certificatelor de studii, precum şi a titlurilor ştiinţifice.

Art. 11. -

Prezenta convenţie va intra în vigoare la data ultimei notificări, în formă scrisă, prin care părţile se informează reciproc despre aprobarea acesteia potrivit legislaţiei statelor lor, iar valabilitatea ei încetează la un an de la data la care una dintre părţi o denunţă, în scris, pe cale diplomatică.

Art. 12. -

În cazul încetării valabilităţii convenţiei, prevederile ei vor fi aplicate numai pentru cetăţenii români şi bulgari care au început studiile înainte ca una dintre părţi să o denunţe.

Art. 13. -

O dată cu intrarea în vigoare a prezentei convenţii încetează valabilitatea Convenţiei pentru echivalarea reciprocă a actelor de studii şi titlurilor ştiinţifice eliberate sau conferite în Republica Socialistă România şi Republica Populară Bulgaria, semnată la Bucureşti la 4 august 1977.

Semnată la Bucureşti la 22 ianuarie 1999, în două exemplare originale, în limbile română şi bulgară, ambele texte având aceeaşi valoare.

Pentru Guvernul României, Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,
Andrei Marga, Veselin Metodiev,
ministrul educaţiei naţionale vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri,
ministru al învăţământului şi ştiinţei

se încarcă...