Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08.07.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Clădirile, împreună cu terenul aferent, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte religioase) cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România şi au fost trecute după anul 1940 în patrimoniul statului român prin măsuri de constrângere, confiscare, naţionalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau succesorilor acestora.

Art. 2. -

(1) În scopul verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1, se instituie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, o comisie specială formată, pe baze paritare, din reprezentanţi ai Guvernului şi ai comunităţilor prevăzute în anexă.

(2) Comisia va stabili succesorii din cadrul comunităţilor care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate şi va avea sarcina de a întocmi, pe bază de acte doveditoare, documentaţia pentru fiecare imobil în parte. Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexă va avea loc la data semnării protocolului redactat de comisie.

(3) Comisia prevăzută la acest articol este abilitată să examineze, cu respectarea aceleiaşi proceduri, cererile de restituire şi a altor imobile din această categorie, care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România. După identificarea acestor imobile, comisia va supune Guvernului propuneri corespunzătoare.

Art. 2. -

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va realiza la data încheierii protocoalelor de predare-preluare între actualii deţinători ai imobilelor şi succesorii stabiliţi, menţionând concret drepturile actualilor deţinători.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru minorităţi naţionale,
Gyorgy Tokay

Bucureşti, 7 iulie 1998.

Nr. 13.

ANEXĂ
Jurisprudență (1)

IMOBILELE care vor fi restituite
Nr. crt. Adresa imobilului Actul de proprietate Titularul actual al dreptului de proprietate Destinaţia iniţială Folosinţa actuală Actul în baza căruia a trecut în proprietatea statului Observaţii
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Bucureşti, Str. Batiştei nr. 15, sectorul 1 Statul român, Inspectoratul de cultură al Municipiului Bucureşti Casa Asociaţiei Germane de Gimnastică Casa de Cultură "Friedrich Schiller", sediul F.D.G.R. Bucureşti Decretul nr. 176/1948 Solicitant: comunitatea germană din România
2. Arad, cartierul Aradu Nou, Str. Cibinului nr. 15, judeţul Arad C.F. 422, nr. topo
1.177-1.179
Consiliul local Căminul tineretului romano-catolic Dispensar de circumscripţie veterinară, birouri Solicitant: comunitatea germană din România Preluarea nu este notată în C.F.
3. Avrig, judeţul Sibiu C.F. 4.339 C.F. 4.338 Ministerul Sănătăţii Sanatoriul Fundaţiei "Samuel von Brukenthal" Sanatoriu Legea nr. 10/1949 Solicitant: comunitatea germană din România
4. Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 16, sectorul 3 Tranzacţie de împărţire voluntară, autentificată de Tribunalul Ilfov, nr. 4.526/1934 Consiliul General al Municipiului Bucureşti Şcoală şi capelă bulgară Teren viran (imobilul a fost demolat în anul 1988) Acord internaţional, nerespectat şi denunţat cu nr. 216 din 31 octombrie 1987 Solicitant: comunitatea bulgarilor din România
5. Comuna Moara, satul Bulai, judeţul Suceava Nr. arhivă 40.319/1918 Consiliul local Şcoală poloneză Şcoală Preluat abuziv Solicitant: comunitatea polonezilor din România
6. Constanţa, str. Cuza Vodă nr. 13, judeţul Constanţa Consiliul Local al Municipiului Constanţa Şcoală primară musulmană Spaţii de locuit Naţionalizat în anul 1948 Solicitant: comunitatea turcă din România
7. Constanţa, str. Aristide Karatzali nr. 16 (fost nr. 19), judeţul Constanţa Legea nr. 83/1932, publicată în Monitorul Oficial nr. 89/1932, cu confirmarea Primăriei Constanţa nr. 17.902, 18.073/1994 Ministerul Culturii Teatrul "ELPIS" Teatrul de păpuşi Decretul nr. 92/1950, poziţia 7.455 Solicitant: comunitatea elenă din România
8. Timişoara, str. Vlad de la Marina nr. 1, judeţul Timiş C.F. 61, nr. topo 250 Mujea Marcelini, prin act de cumpărare contestat Casa "Makry" a Fundaţiei "Makry Stojkovici" Birouri şi magazine Nu există nici un act; s-a preluat abuziv, în anul 1968, cu titlu de succesiune vacantă Solicitant: comunitatea sârbilor din România
9. Gherla, str. Ştefan cel Mare nr. 23, judeţul Cluj C.F. 400, nr. topo 425 şi 426 Consiliul local Fundaţia Armeană "Karacsony" Grădiniţă, cămin de copii Decretul nr. 218/1960 Primăria şi-a exprimat acordul prealabil privind restituirea imobilului Solicitant: comunitatea armeană din România
10. Bucureşti, int. Zalomit nr. 6, sector 5 Proces-verbal nr. 6.242 din 23 mai 1940 Consiliul General al Municipiului Bucureşti Casa "Petofi Sandor" Bibliotecă, casă de cultură Solicitant: comunitatea maghiară din România
11. Timişoara, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 8, judeţul Timiş C.F. 596 Societatea Comercială "Tim Press" - S.A. Casa Maghiară din Timişoara Sediul redacţiei "Renaşterea Bănăţeană" Decretele nr. 218/1960 şi nr. 712/1966; Legea nr. 15/1990 Solicitant: comunitatea maghiară din România
12. Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 11, judeţul Cluj C.F. 1.004, nr. topo 380 Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca Sediul Societăţii Muzeului Ardelean Magazine, locuinţe, sediul Asociaţiei Mondiale a Românilor Liberi Decretul nr. 218/1960; Decizia Ministerului Justiţiei nr. 86.311/1949 Solicitant: comunitatea maghiară din România
13. Alba Iulia, Str. Unirii nr. 1-3, judeţul Alba C.F. 559, nr. topo 1.973/1 Academia Română Biblioteca "Batthyaneum" Muzeul şi Institutul Astrologic al Episcopiei Romano-Catolice Bibliotecă, arhivă Pe baza cererii consiliului popular al raionului, a fost atribuit statului prin hotărâre judecătorească Solicitant: comunitatea maghiară din România Confiscat, fără inventar, în anul 1949. Nu figurează în Decretul nr. 176/1949
14. Oradea, Str. Stadionului nr. 2, judeţul Bihor C.F. 14.795, C.F. 3.167 Muzeul Ţării Crişurilor Sediul Episcopiei Romano-Catolice Muzeu Decizia Sfatului popular orăşenesc Oradea nr. 2.408/1963; donaţie forţată pentru folosinţă veşnică Solicitant: comunitatea maghiară din România
15. Oradea, str. Antonescu nr. 27, judeţul Bihor C.F. 507, nr. topo 2.813 Statul român Sediul Episcopiei Reformate Sediul Episcopiei Reformate (închiriat) Trecut în folosinţa veşnică a statului român prin donaţie forţată Solicitant: comunitatea maghiară din România
16. Săcele, str. Martin Luther nr. 118, judeţul Braşov C.F. 4.240, nr. topo 705 Statul român Casă evanghelică de citit Nefolosit (fost cămin cultural) Solicitant: comunitatea maghiară din România
17. Cluj-Napoca, str. David Ferenc nr. 21, judeţul Cluj C.F. 1.472, nr. topo 675, 676 Cooperativa "Solidaritatea" Casa de Pensii Unitariană, locuinţe Cooperativa "Solidaritatea", locuinţe Legea nr. 10/1949 Solicitant: comunitatea maghiară din România
se încarcă...