Back

Institutul Naţional de Statistică - INS

Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere) - COR din 11.07.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08.08.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori

Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalţii conducători ai administraţiei publice, conducătorii şi funcţionarii superiori din unităţile economico-sociale şi politice planifică, conduc, coordonează şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor, guvernelor şi ale altor organizaţii sau unităţi organizaţionale în cadrul acestora şi, de asemenea, formulează şi revizuiesc politicile, legile, regulile şi reglementările în vigoare.

11 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice

Legislatorii, membrii executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează direct şi evaluează activităţile generale ale autorităţilor (instituţiilor), guvernelor şi ale altor organizaţii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice

Legislatorii, membrii executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice stabilesc, formulează, recomandă şi coordonează implementarea politicilor naţionale, regionale sau locale ale Guvernului ori ale comunităţilor, precum şi ale organizaţiilor specializate. Aceştia determină, ratifică, modifică sau abrogă legile, regulile publice şi reglementările şi planifică, organizează, coordonează direct şi evaluează activităţile generale ale departamentelor şi agenţiilor guvernamentale, comunităţilor tradiţionale şi ale organizaţiilor specializate.

1111 Legislatori, membri ai executivului

Legislatorii şi membrii executivului stabilesc, formulează şi coordonează direct implementarea politicilor naţionale, regionale sau locale ale Guvernului şi ale agenţiilor guvernamentale internaţionale şi determină, ratifică, modifică ori abrogă legile, regulile şi reglementările publice. Dintre aceştia fac parte membrii aleşi sau nealeşi ai parlamentelor, consiliilor şi guvernelor.

111101 adjunct al procurorului general

111102 ambasador

111103 chestor Parlament

111104 comandant unic aviaţie

111105 comisar general

111106 comisar general adjunct

111107 senator

111108 guvernator

111109 preşedinte Academie

111110 preşedinte Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

111111 preşedinte curte de apel

111112 preşedinte Curtea de Conturi a României

111113 preşedinte de judecătorie

111114 preşedinte Camera Deputaţilor

111115 preşedinte secţie (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la curtea de apel, tribunale şi judecătorii)

111116 preşedinte tribunal

111117 Preşedintele României

111118 prim-procuror

111119 prim-procuror adjunct

111120 prim-adjunct al procurorului general

111121 prim-ministru

111122 procuror general

111123 procuror şef de secţie

111124 procuror şef de secţie adjunct

111125 secretar general al Guvernului

111126 secretar Parlament

111127 secretar de stat

111128 vicepreşedinte (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curtea de apel, tribunale şi judecătorii)

111129 inspector-şef al Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

111130 membru al Consiliului Superior al Magistraturii

111131 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii

111132 inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

111133 inspector general judecătoresc şef

111134 ministru

111135 ministru consilier

111136 ministru de stat

111137 ministru plenipotenţiar

111138 deputat

111139 preşedinte Senat

111140 subsecretar de stat

1112 Înalţi conducători ai administraţiei publice

Înalţii conducători ai administraţiei publice asigură consiliere pe probleme de politică, supraveghează interpretarea şi implementarea politicilor guvernamentale şi a legislaţiei de către departamentele şi agenţiile guvernamentale, îşi reprezintă ţara în străinătate şi acţionează în numele acesteia sau îndeplinesc sarcini similare în cadrul organizaţiilor interguvernamentale. Aceştia planifică, organizează, coordonează direct, controlează şi evaluează activităţile generale ale departamentelor, consiliilor, agenţiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional şi naţional, în conformitate cu legislaţia şi politicile stabilite de către organismele legislative şi guvernamentale.

111201 consilier diplomatic

111202 consilier guvernamental

111203 consilier şi consultant juridic

111204 consilier instituţii publice

111205 consilier al ministrului

111206 consul general

111207 director instituţie publică

111208 director adjunct instituţie publică

111209 director de cabinet

111210 director general instituţie publică

111211 consilier economic

111212 inspector de stat şef

111213 inspector-şef în administraţia publică

111214 magistrat-asistent-şef

111215 notar-şef

111216 notar-şef adjunct

111217 secretar-şef notariat

111218 prefect

111219 secretar general

111220 şef birou instituţie publică

111221 şef cabinet

111222 şef birou senatorial

111223 şef departament

111224 şef protocol de stat

111225 şef serviciu instituţie publică

111226 subprefect

111227 viceguvernator

111228 preşedinte instituţie publică

111229 consilier prezidenţial

111230 consilier parlamentar

111231 vicepreşedinte instituţie publică

111232 ataşat diplomatic

111233 consul

111234 secretar diplomatic

111235 viceconsul

111236 consultant prezidenţial şi guvernamental

111237 secretar general Academie

1113 Conducători şi membri ai consiliilor locale

Conducătorii şi membrii consiliilor locale (primarii localităţilor rurale) îndeplinesc o varietate de sarcini legislative, administrative şi oficiale, determinate de tradiţiile vechi, precum şi de repartizarea drepturilor şi responsabilităţilor între primarii localităţilor rurale şi autorităţile locale, regionale şi naţionale.

111301 primar

111302 secretar primărie, prefectură

111303 viceprimar

1114 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate

Conducătorii şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate determină, formulează şi coordonează direct implementarea politicilor organizaţiilor specializate, cum ar fi organizaţiile politice, sindicatele, patronatele, asociaţiile de comerţ şi industrie, organizaţiile umanitare şi de caritate sau asociaţiile sportive, şi reprezintă şi acţionează în numele acestor organizaţii.

111401 consilier organizaţie politică

111402 preşedinte organizaţie politică

111403 vicepreşedinte organizaţie politică

111404 secretar organizaţie politică

111405 conducător de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti

111406 locţiitor al conducătorului de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti

111407 secretar şi secretar adjunct ai asociaţiilor, filialelor şi organizaţiilor obşteşti

111408 preşedinte organizaţie sindicală

111409 vicepreşedinte organizaţie sindicală

111410 secretar organizaţie sindicală

111411 delegat sindical

111412 preşedinte asociaţie naţională cooperatistă

111413 vicepreşedinte asociaţie naţională cooperatistă

111414 secretar general asociaţie naţională cooperatistă

111415 preşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste

111416 vicepreşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste

111417 secretar asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste

111418 şef departament organizaţie sindicală

111419 preşedinte organizaţie cooperatistă

111420 vicepreşedinte organizaţie cooperatistă

111421 preşedinte asociaţie patronală

111422 vicepreşedinte asociaţie patronală

111423 preşedinte organizaţie profesională naţională

111424 vicepreşedinte organizaţie profesională naţională

111425 secretar naţional organizaţie profesională naţională

111426 preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu

111427 vicepreşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu

111428 secretar organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu

111429 consilier preşedinte organizaţie profesională naţională

111430 consilier preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu

111431 şef departament/compartiment/preşedinte comisie organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu

111432 delegat sindical local

111433 conducător de organizaţii umanitare

111434 secretar al organizaţiilor umanitare

112 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi

Directorii generali, directorii şi asimilaţii acestora formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor sau organizaţiilor (cu excepţia organizaţiilor specializate şi a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor stabilite de către consiliul de administraţie sau organismele de conducere, în faţa cărora sunt responsabili pentru operaţiunile întreprinse şi rezultatele aferente acestora.

1120 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi

Directorii generali şi directorii executivi formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează (direct) şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor sau organizaţiilor (cu excepţia organizaţiilor specializate şi a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor (directoare) stabilite de către consiliul de administraţie sau organismele de conducere, în faţa cărora sunt responsabili pentru operaţiunile întreprinse şi rezultatele aferente acestora.

112001 comandant/comandant adjunct aviaţie

112002 comandant port, flotă

112003 decan, rector, prorector, prodecan

112004 director societate comercială

112005 director adjunct societate comercială

112006 inspector general şcolar

112007 director ştiinţific cercetare-dezvoltare

112008 inspector sanitar şef

112009 medic (farmacist) director

112010 medic (farmacist) director adjunct

112011 director general societate comercială

112012 director general adjunct societate comercială

112013 director de program

112014 director general regie autonomă

112015 director general adjunct regie autonomă

112016 director control risc

112017 director comercial

112018 director vânzări

112019 director/director adjunct, inspector-şef

112020 director economic

112021 director magazin

112022 şef corp executori bancari

112023 director sucursală

112024 director tehnic

112025 director general institut naţional de cercetare-dezvoltare

112026 director incubator tehnologic de afaceri

112027 director departament cercetare-dezvoltare

112028 manager general

112029 manager

112030 şef cancelarie

112031 director de societate comercială agricolă

112032 antreprenor în economia socială

112033 director resurse umane

112034 inspector şcolar general adjunct

112035 director casa corpului didactic

12 Conducători în domeniul administrativ şi comercial

Conducătorii din domeniul administrativ şi comercial planifică, organizează, coordonează direct şi controlează activităţile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare şi dezvoltare, publicitate şi relaţii publice, precum şi activităţile de vânzare şi de marketing ale întreprinderilor sau organizaţiilor ori ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii sau întreprinderi.

121 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ

Directorii de întreprinderi şi conducătorii din domeniul administrativ planifică, organizează, conduc, controlează şi coordonează activităţile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii ori întreprinderi.

1211 Conducători în domeniul financiar

Conducătorii din domeniul financiar planifică, conduc direct şi coordonează operaţiunile financiare ale întreprinderii sau organizaţiei, în colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) şi cu conducătorii altor departamente ori secţiuni.

121101 preşedinte bancă/vicepreşedinte/prim-vicepreşedinte

121102 economist-şef

121103 director general/director general adjunct bancă/societate de leasing

121104 director executiv bancă/director/director adjunct

121105 şef departament bancă/şef-adjunct departament

121106 şef proiect bancă

121107 şef serviciu/şef birou/bancă/societate de leasing

121108 coordonator compartiment/colectiv bancă

121109 dealer-şef (arbitragist bancă)

121110 director unitate bancară operaţională/director adjunct unitate bancară operaţională

121111 şef agenţie bancară

121112 contabil-şef/director financiar/bancă/societate de leasing

121113 director de arhivă bancă

121114 director/director adjunct divizie/direcţie de leasing

121116 director/director executiv conformitate

121117 coordonator conformitate

121118 manager securitatea informaţiei (Chief Information Security Officer - CISO)

121119 comisar şef divizie Garda Financiară

121120 contabil-şef

121121 controlor financiar

121122 şef agenţie CEC

121123 şef birou/serviciu/secţie circumscripţie financiară

121124 şef birou/serviciu financiar-contabilitate

121125 manager financiar

121126 manager relaţii financiare externe

121127 controlor revizor financiar

1212 Conducători în domeniul resurselor umane

Conducătorii în domeniul resurselor umane planifică, conduc şi coordonează politicile privind personalul, relaţiile industriale şi activităţile de sănătate şi securitate în muncă ale unei întreprinderi sau organizaţii sau ale întreprinderilor care furnizează servicii de resurse umane pentru alte organizaţii ori întreprinderi.

121201 şef birou calificare şi recalificare

121202 şef birou pensii

121203 şef birou şomaj

121204 şef oficiu şomaj

121205 şef serviciu resurse umane

121206 şef serviciu evaluarea resurselor de muncă

121207 manager resurse umane

121208 şef centru perfecţionare

1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării

Conducătorii în domeniul politicilor şi al planificării organizează, conduc, planifică şi coordonează activităţile de consultanţă/consiliere politică şi planificare strategică în cadrul Guvernului sau pentru organizaţii nonguvernamentale şi agenţii din sectorul privat ori gestionează activităţile întreprinderilor care furnizează servicii de politică şi planificare strategică.

121301 şef birou organizaţie politică, obştească, umanitară

121302 şef serviciu organizaţie politică, obştească, umanitară

121303 inspector protecţie civilă

121304 şef executiv audit intern

121305 şef obiectiv servicii de securitate

121306 manager de securitate

121307 manager energetic

121308 manager informaţii pentru afaceri

1219 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază include servicii de afaceri şi managerii administrativi care nu sunt clasificaţi în grupele de bază anterioare din grupa minoră 121 - Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ.

121901 şef serviciu

121902 şef atelier

121903 şef secţie

121904 şef birou

121905 procuror şef birou/serviciu

121906 şef birou/serviciu administrativ

121907 registrator coordonator

121908 registrator-şef

121909 grefier-şef (judecătorie, parchet)

121910 grefier-şef de secţie (curte de apel, tribunal, parchete)

121911 prim-grefier

121912 şef laborator criminalistică

122 Conducători în domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare

Conducătorii din domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare planifică, organizează, controlează direct şi coordonează activităţile de publicitate, relaţii publice, cercetare şi dezvoltare, precum şi activităţile de vânzare şi marketing ale întreprinderilor şi organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii ori întreprinderi.

1221 Conducători în domeniul vânzări şi marketing

Conducătorii din domeniul vânzări şi marketing planifică, coordonează direct activităţile de vânzare şi marketing ale unei întreprinderi sau organizaţii ori ale întreprinderilor care furnizează servicii de vânzări şi marketing pentru alte organizaţii sau întreprinderi.

122101 şef serviciu marketing

122102 şef birou marketing

122103 şef licitaţie

122104 director operaţii tranzacţii

122105 şef casă compensaţie

122106 şef agenţie bursieră

122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziţii)

122108 conducător firmă mică - patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale

1222 Conducători în domeniul publicităţii şi relaţiilor publice

Conducătorii din domeniul publicităţii şi relaţiilor publice planifică, coordonează direct activităţile de publicitate, relaţii publice şi de informare publică a întreprinderilor şi organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizaţii ori întreprinderi.

122201 şef agenţie reclamă publicitară

122202 şef birou reclamă publicitară

122203 şef serviciu reclamă publicitară

1223 Conducători în domeniul cercetării şi dezvoltării

Conducătorii din domeniul cercetării şi dezvoltării planifică, coordonează direct activităţile de cercetare şi dezvoltare ale unei întreprinderi sau organizaţii ori ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizaţii sau întreprinderi.

122301 arhitect-şef

122302 geolog-şef

122303 secretar ştiinţific

122304 şef formaţie lucrări geologice

122305 şef formaţie cercetare-dezvoltare

122306 meteorolog-şef

122307 director filială cercetare-proiectare

122308 şef atelier ediţie, multiplicare, expediţie

122309 şef proiect cercetare-proiectare

122310 şef secţie cercetare-proiectare

122311 şef atelier cercetare-proiectare

122312 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare

122313 director proiect

122314 şef proiect/program

122315 inspector-şef inspecţia meteorologică naţională

13 Conducători de unităţi din industrie şi servicii

Conducătorii de unităţi din industrie şi servicii planifică, conduc şi coordonează producţia de bunuri şi prestarea de servicii specializate profesionale şi tehnice, furnizate de către o întreprindere sau organizaţie. Aceştia sunt responsabili de operaţiunile de fabricare, exploatare minieră, construcţii, logistică, operaţiunile de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, de operaţiunile pe scară largă în agricultură, silvicultură şi piscicultură, precum şi pentru furnizarea de servicii privind sănătatea, educaţia, acţiunea socială, servicii bancare, de asigurări şi alte servicii profesionale şi tehnice.

131 Conducători de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură

Conducătorii de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură planifică, conduc şi coordonează producţia la scară largă a operaţiilor din agricultură, horticultură, silvicultură, acvacultură şi piscicultură, cum ar fi plantaţii, ferme mari, ferme colective şi cooperative privind creşterea şi recoltarea culturilor, înmulţirea şi creşterea efectivelor de animale, de peşte şi crustacee şi alte forme de viaţă acvatice.

1311 Conducători de unităţi din agricultură şi silvicultură

Conducătorii de unităţi din agricultură şi silvicultură planifică, conduc şi coordonează producţia pe scară largă a activităţilor din agricultură, horticultură şi silvicultură, cum ar fi plantaţii, ferme mari, ferme colective şi cooperative agricole pentru creşterea şi recoltarea culturilor, înmulţirea şi creşterea efectivelor de animale.

131101 hidrometeorolog-şef

131102 inginer-şef agricultură şi silvicultură

121103 inspector general vânătoare

131104 medic veterinar şef

131105 şef centru protecţia plantelor şi mediului

131106 şef centru reproducţia şi selecţia animalelor

131107 şef district, centru, ocol silvic

131108 şef circumscripţie sanitar-veterinară şi control al alimentelor

131109 şef complex zootehnic

131110 şef fazanerie

131111 şef fermă agricolă (agrozootehnică)

131112 şef laborator analize pedologice

131113 şef oficiu cadastru

131114 şef parchet

131115 şef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă

131116 şef staţie hidrologică, meteorologică şi incubaţie

131117 şef staţie producţie, exploatare, întreţinere în agricultură

131118 şef staţie vinificaţie

131119 şef staţie lucrări de irigaţie şi ameliorare a solului

131120 inspector veterinar şef

131121 şef secţie mecanizare

131122 conducător întreprindere mică - patron (girant) în agricultură şi silvicultură

1312 Conducători de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului

Conducătorii de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului planifică, conduc şi coordonează producţia pe scară largă a operaţiilor din acvacultură şi de pescuit pentru prinderea şi recoltarea de peşte şi crustacee şi creşterea peştilor şi crustaceelor sau a altor forme de viaţă acvatică destinate vânzării ori eliberate în apă proaspătă sau sărată.

131201 şef păstrăvărie

131202 inginer-şef piscicultură şi vânătoare

131203 conducător întreprindere mică - patron (girant) în piscicultură şi vânătoare

132 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare, extractivă, construcţii şi în domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri

Conducătorii de unităţi din industria prelucrătoare, industria extractivă, construcţii şi în domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri planifică, organizează şi coordonează operaţiunile privind producţia, extracţia de minerale, construcţiile, aprovizionarea, depozitarea şi transportul.

1321 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare

Conducătorii de unităţi din industria prelucrătoare planifică, conduc şi coordonează activităţile de producţie ale întreprinderilor mari sau ca manager (conducător) al unei companii de producţie mici.

132101 inginer-şef industria prelucrătoare

132102 şef atelier industria prelucrătoare

132103 şef sector industria prelucrătoare

132104 şef laborator în industria prelucrătoare

132105 şef modul în industria prelucrătoare

132106 şef secţie industrie prelucrătoare

132107 şef serviciu industrie prelucrătoare

132108 şef birou industrie prelucrătoare

132109 manager securitate instalaţii industria prelucrătoare

132110 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie prelucrătoare

1322 Conducători de unităţi din industria extractivă

Conducătorii din industria extractivă planifică, conduc şi coordonează activităţile de producţie din domeniul minier, al exploatărilor carierelor de piatră şi al extracţiei petrolului şi gazului.

132201 inginer-şef industria extractivă

132202 şef atelier industria extractivă

132203 şef sector industria extractivă

132204 şef modul în industria extractivă

132205 şef secţie industrie extractivă

132206 şef serviciu industrie extractivă

132207 şef birou industrie extractivă

132208 manager securitate instalaţii industria extractivă

132209 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie extractivă

132210 inginer-şef exploatare nucleară

132211 inginer-şef radioprotecţie

132212 şef unităţi miniere

132213 şef brigadă exploatare minieră

132214 inspector-şef conservarea energiei

132215 şef centru prelucrare

132216 şef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear

132217 şef serviciu tehnic şi componente nucleare

132218 şef serviciu termochimic

132219 şef uzină, centrală electrică, gaze, apă

132220 şef centrală electrică, gaze şi apă

132221 şef atelier reparaţii capitale

132222 inspector general industria petrolieră

132223 şef formaţie industria petrolieră/petrochimică

132224 şef instalaţie petrolieră

132225 şef laborator industria petrolieră

132226 şef staţie epurare ape reziduale

132227 supervizor geolog şi foraj

132228 şef formaţie în industria de maşini şi echipamente

132229 şef/şef adjunct staţie electrică

132230 şef/şef adjunct centru exploatare reţele electrice

132231 şef dispecer energetic central (DEC)

132232 şef dispecer energetic teritorial (DET)

132233 şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei

132234 şef schimb

132235 şef formaţie

1323 Conducători de unităţi din domeniul construcţiilor

Conducătorii de unităţi din domeniul construcţiilor planifică, conduc şi coordonează proiectele de construcţii privind lucrări civile, clădiri şi locuinţe.

132301 ajutor şef brigadă în construcţii

132302 inginer-şef în construcţii

132303 conducător antrepriză construcţii-montaj

132304 şef atelier în construcţii

132305 şef brigadă complexă sau specializată

132306 şef laborator în construcţii

132307 şef lot

132308 şef şantier

132309 şef sector (secţie) drumuri-poduri

132310 şef secţie producţie, exploatare, întreţinere, reparaţii în construcţii şi lucrări publice

132311 şef serviciu în construcţii

132312 şef birou în construcţii

132313 şef sector exploatare îmbunătăţiri funciare

132314 şef sistem exploatare îmbunătăţiri funciare

132315 conducător întreprindere mică - patron (girant) în construcţii

1324 Conducători de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri

Conducătorii de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri şi asimilaţii acestora planifică, conduc şi coordonează activitatea de aprovizionare, transport, depozitare şi distribuţie a bunurilor.

132401 căpitan şef port

132402 comandant nave maritime

132403 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic

132404 conducător (director şi director adjunct) Administraţia Filială Dunărea de Jos (AFDJ)

132405 director zbor

132406 inginer-şef transporturi

132407 picher şef district

132408 revizor general siguranţa circulaţiei

132409 şef agenţie navală

132410 şef atelier aeroport

132411 şef atelier transporturi

132412 şef autobază

132413 şef birou aeroport

132414 şef birou/serviciu relaţii internaţionale

132415 şef birou/serviciu transport maritim şi fluvial

132416 şef coloană auto

132417 şef depou/adjunct

132418 şef district căi ferate, poduri, drumuri

132419 şef divizie căi ferate

132420 şef laborator aeroport

132421 şef port

132422 şef regulator circulaţie căi ferate

132423 şef revizie locomotive, automotoare

132424 şef revizie vagoane

132425 şef secţie/adjunct (sector) transporturi

132426 şef serviciu, centru, staţie, aeroport

132427 şef serviciu filială Administraţia Filială Dunărea de Jos

132428 şef staţie căi ferate

132429 şef staţie teleferic

132430 şef agenţie pilotaj

132431 şef cart

132432 diriginte oficiu transporturi

132433 şef garaj

132434 comandant instructor

132435 şef mecanic instructor

132436 şef mecanic maritim/fluvial

132437 şef electrician maritim

132438 şef atelier reparaţii

132439 conducător activitate de transport rutier

132440 şef trafic auto intern

132441 şef trafic curierat intern

132442 şef departament logistică

132443 şef birou aprovizionare-desfacere

132444 şef depozit

132445 şef serviciu aprovizionare-desfacere

132446 şef siloz

132447 şef staţie uscare-condiţionare cereale

132448 manager achiziţii

132449 manager farmacii

132450 manager aprovizionare

132451 manager relaţia cu furnizorii

132452 conducător întreprindere mică - patron (girant) în transporturi

133 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Conducătorii din servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor planifică, conduc şi coordonează activitatea de achiziţii, de dezvoltare, de întreţinere şi utilizare a calculatorului şi a sistemelor de comunicaţii.

1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Conducătorii din serviciile de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor planifică, conduc şi coordonează activitatea de achiziţii, de dezvoltare, de întreţinere şi utilizare a calculatorului şi a sistemelor de comunicaţii.

133001 director centru de calcul

133002 şef oficiu de calcul

133003 şef atelier informatică

133004 şef laborator informatică

133005 director divizie informatică

133006 director departament informatică

133007 manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii

133008 director departament securitate

133009 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în informatică

133010 şef atelier telecomunicaţii

133011 şef birou exploatare poştală

133012 şef birou radiotelecomunicaţii

133013 şef centrală telefonică

133014 şef centru control calitate emisie radiofonică

133015 şef centru control calitate emisie televiziune

133016 şef centru control local comunicaţii

133017 şef centru dirijare zbor

133018 şef centru poştal

133019 şef centru (secţie, sector) radiodifuziune

133020 şef centru (secţie, sector) telecomunicaţii

133021 şef centru zonal intervenţii radiorelee

133022 şef centru zonal de intervenţii translatare TV

133023 şef formaţie comunicaţii

133024 şef formaţie operaţională telecomunicaţii

133025 şef laborator măsurători telecomunicaţii

133026 şef laborator radioteleviziune

133027 şef laborator telecomunicaţii

133028 şef lot telecomunicaţii

133029 şef reţea telecomunicaţii

133030 şef serviciu control zonal comunicaţii

133031 şef serviciu exploatare poştală

133032 şef serviciu informare zbor

133033 şef serviciu navigaţie

133034 şef serviciu radiotelecomunicaţii

133035 şef staţie comunicaţii prin satelit

133036 şef staţie radiorelee

133037 şef staţie televiziune

133038 şef studio

133039 telefonist-şef

133040 telegrafist-şef

133041 şef oficiu zonal poştă

133042 şef oficiu special poştă

133043 diriginte oficiu telecomunicaţii

133044 şef turn telecomunicaţii

133045 şef staţie radiotelegrafie (RTG)

133046 şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice Aviaţie Civilă

133047 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comunicaţii

134 Conducători de unităţi de prestări servicii

Conducătorii de unităţi de prestări de servicii planifică, conduc şi coordonează furnizarea de servicii privind îngrijirea copiilor, sănătatea, ajutorul social, educaţia şi alte servicii profesionale şi, de asemenea, gestionează activitatea sucursalelor instituţiilor ce oferă servicii financiare şi de asigurări.

1341 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii copilului

Conducătorii de unităţi din domeniul îngrijirii copilului planifică, conduc, coordonează şi evaluează serviciile de îngrijire a copiilor, furnizate de centrele de îngrijire de zi, înainte de şcoală, după şcoală şi în vacanţă.

1342 Conducători de unităţi din domeniul sănătăţii

Conducătorii de unităţi din domeniul sănătăţii planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea serviciilor clinice şi comunitare de îngrijire a sănătăţii în spitale, clinici de sănătate publică şi organizaţii similare.

134201 asistent medical şef

134202 biochimist şef secţie, laborator

134203 biolog şef secţie, laborator

134204 chimist şef secţie, laborator

134205 farmacist şef secţie, laborator

134206 farmacist diriginte

134207 laborant medical şef

134208 medic-şef (policlinică, staţie de salvare, centru de recoltare sânge)

134209 medic şef secţie, laborator

134210 moaşă-şefă

134211 oficiant medical şef

134212 psiholog şef secţie, laborator

134213 soră medicală şefă

134214 tehnician sanitar şef

1343 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă

Conducătorii de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea serviciilor rezidenţiale şi de îngrijire personală pentru familiile şi persoanele care au nevoie de astfel de servicii ca urmare a efectelor îmbătrânirii.

1344 Conducători de unităţi din domeniul asistenţei sociale

Conducătorii de unităţi din domeniul asistenţei sociale planifică, conduc şi coordonează furnizarea de programe privind serviciile sociale şi comunitare, cum ar fi sprijin financiar, consiliere şi asistenţă familială, servicii pentru copii şi alte programe şi servicii comunitare.

134401 şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere

134402 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sănătate

1345 Conducători de unităţi de învăţământ

Conducătorii de unităţi de învăţământ planifică, conduc, coordonează şi evaluează aspectele educaţionale şi administrative ale serviciilor de educaţie în cadrul şcolilor primare şi secundare, colegiilor, facultăţilor, departamentelor din universităţi şi alte instituţii educaţionale.

134501 conducător tabără şcolară

134502 director unitate de învăţământ

134503 secretar ştiinţific învăţământ, cercetare

134504 şef lectorat

134505 şef catedră

134506 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în învăţământ

134507 director palate şi cluburi ale elevilor

1346 Conducători de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări

Conducătorii de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări planifică, conduc şi coordonează agenţiile/sucursalele instituţiilor care furnizează servicii financiare şi de asigurări, cum ar fi bănci, societăţi de construcţii, unităţi de creditare şi companii de asigurări. Acestea oferă consultanţă/consiliere şi asistenţă pentru clienţii cu probleme financiare şi de asigurări.

134601 şef serviciu/şef birou asigurări

134602 şef serviciu/şef birou daune

1349 Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază se referă la conducătorii care planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea de servicii specializate profesionale şi tehnice şi care nu sunt clasificaţi în subgrupa majoră 12 - Conducători în domeniul administrativ şi comercial sau în subgrupa majoră 13 - Conducători de unităţi din industrie şi servicii. De exemplu, conducătorii responsabili pentru furnizarea de servicii specifice poliţiei, corective, de bibliotecă, juridice şi a celor specifice pompierilor sunt clasificaţi aici.

134901 şef expoziţii şi târguri

134902 şef vamă

134903 inginer-şef întreprinderi de reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie

134904 şef atelier reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie

134905 şef centru reparaţii

134906 şef centru dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie

134907 coordonator presă

134908 librar-şef

134909 conducător întreprindere mică - patron (girant) în prestări servicii

134910 redactor-şef presă, editură

134911 secretar general agenţie presă, editură

134912 secretar general redacţie

134913 şef birou exploatare, coordonare presă

134914 şef birou redacţie

134915 şef birou relaţii unităţi presă

134916 şef oficiu juridic

134917 şef oficiu, serviciu, secţie, redacţie

14 Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii

Conducătorii de unităţi din industria hotelieră, comerţul cu amănuntul şi alte servicii planifică, organizează şi conduc direct activităţile unităţilor care oferă servicii de cazare, servicii de vânzare cu amănuntul şi alte servicii.

141 Conducători de unităţi hoteliere şi de restaurante

Conducătorii de unităţi hoteliere şi de restaurante planifică, organizează şi conduc activităţile unităţilor care furnizează cazare, masă, băutură şi alte servicii similare de ospitalitate.

1411 Conducători de unităţi hoteliere

Conducătorii de unităţi hoteliere planifică, organizează şi conduc direct operaţiunile specifice hotelurilor, motelurilor şi unităţilor similare care furnizează servicii de cazare şi alte servicii.

141101 conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante

141102 şef complex hotelier

141103 şef unitate balneoclimaterică

141104 administrator hotel

141105 director de hotel

141106 director de motel

141107 director de hotel pentru tineret

141108 director de camping

141109 director de sat de vacanţă

141110 director de popas turistic

141111 director restaurant

141112 director rotiserie

141113 director cramă

141114 director braserie

141115 director berărie

141116 director grădină de vară

141117 director bar

141118 director cafenea

141119 director disco-bar

141120 director unităţi tip fast-food

141121 director cofetărie, patiserie

141122 director de club (hotelier)

141123 director de cazare

1412 Conducători de restaurante

Conducătorii de restaurante planifică, organizează şi conduc activităţile cafenelelor, restaurantelor şi ale unităţilor conexe ce furnizează servicii de catering şi de servire a mesei.

141201 şef restaurant

141202 director de departament alimentaţie

141203 director de departament catering

142 Conducători de unităţi din domeniul comerţului

Conducătorii de unităţi din domeniul comerţului (cu amănuntul şi cu ridicata) planifică, organizează, coordonează şi controlează operaţiunile unităţilor care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceştia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal şi de conducerea operaţională şi strategică a magazinelor sau a unităţilor organizaţionale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.

1420 Conducători de unităţi din domeniul comerţului

Conducătorii de unităţi din domeniul comerţului (cu amănuntul şi cu ridicata) planifică, organizează, coordonează şi controlează operaţiunile unităţilor care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceştia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal şi de conducerea operaţională şi strategică a magazinelor sau a unităţilor organizaţionale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.

142001 preşedinte cooperativă de consum

142002 şef bază recepţie

142003 şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

142004 şef birou comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

142005 vicepreşedinte cooperativă de consum

142006 şef staţie PECO

142007 şef departament mărfuri alimentare/nealimentare

142008 manager de zonă

142009 inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale

142010 şef agenţie comercială

142011 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerţ

143 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii

Conducătorii altor tipuri de unităţi de servicii planifică, organizează şi controlează operaţiunile unităţilor care oferă servicii în domeniile sportiv, cultural, recreaţional de călătorie, de contactare a clienţilor şi alte servicii de agrement.

1431 Conducători de centre sportive, recreative şi culturale

Conducătorii de centre sportive, recreative şi culturale planifică, organizează şi controlează operaţiunile unităţilor care furnizează servicii sportive, artistice, de teatru şi alte servicii de recreere şi agrement.

143101 antrenor federaţie sportivă

143102 comandant aeroclub

143103 consilier teritorial şef inspectoratul pentru cultură

143104 director aşezământ cultural

143105 manager al organizaţiei culturale

143106 preşedinte federaţie sportivă

143107 preşedinte complex, club sportiv

143108 secretar general federaţie sport

143109 şef agenţie concursuri hipice

143110 şef producţie film

143111 şef secţie producţie film

143112 şef atelier producţie film

143113 şef oficiu interjudeţean difuzare film

143114 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sport

1439 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază se referă la conducătorii ce planifică, conduc şi coordonează furnizarea de servicii şi care nu sunt clasificaţi în subgrupa majoră 13 - Conducători de unităţi din industrie şi servicii sau în altă parte în subgrupa majoră 14 - Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii. De exemplu, managerii de agenţii de turism, centre de conferinţe, centre de contact şi centre comerciale sunt clasificaţi aici.

143901 şef atelier decorator

143902 şef agenţie/oficiu turism

143903 şef unitate elementară de lucru

143904 şef atelier presă

143905 şef laborator conservare-restaurare opere de artă

143906 şef serviciu control tehnic presă

143907 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în turism

143908 manager în activitatea de turism

143909 director de agenţie de turism tour-operatoare/detailistă/filială/sucursală

143910 director centru informare turistică

143911 director de departament organizare evenimente

143912 conducător de pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană)

143913 şef serviciu staţie, tură meteo

143914 şef centru meteo aeronautic

143915 şef birou/staţie/tură meteo aeronautic/de aerodrom

143916 şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică a Navigaţiei Aeriene

143917 şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian

se încarcă...