Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 696/2011 privind definiţia nanomaterialelor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011H0696

În vigoare de la 20.10.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Comunicarea Comisiei din 7 iunie 2005 intitulată "Nanoştiinţe şi nanotehnologii: un plan de acţiune pentru Europa 2005-2009" (1) defineşte o serie de măsuri articulate şi interconectate care îşi propun să pună în aplicare fără întârziere o abordare sigură, integrată şi responsabilă în domeniul nanoştiinţelor şi al nanotehnologiilor.

___________

(1) COM(2005) 243 final.

(2) Comisia, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul planului de acţiune, a revizuit cu atenţie legislaţia relevantă a Uniunii, cu scopul de a stabili aplicabilitatea reglementărilor existente la potenţialele riscuri ale nanomaterialelor. Rezultatul revizuirii a fost inclus în comunicarea Comisiei din 17 iunie 2008 intitulată "Aspecte normative ale nanomaterialelor" (2). Comunicarea concluziona că termenul "nanomateriale" nu este menţionat în mod specific în legislaţia Uniunii, dar că legislaţia actuală acoperă, în principiu, riscurile potenţiale ale nanomaterialelor pentru sănătate, siguranţă şi mediu înconjurător.

___________

(2) COM(2008) 366 final.

(3) Parlamentul European, în rezoluţia sa din 24 aprilie 2009, referitoare la aspectele normative ale nanomaterialelor (3) a solicitat, inter alia, introducerea în legislaţia Uniunii a unei definiţii ştiinţifice cuprinzătoare a nanomaterialelor.

___________

(3) P6_TA(2009) 0328.

(4) Este necesar ca definiţia formulată în prezenta recomandare să fie utilizată ca referinţă în Uniune pentru a stabili dacă un material trebuie să fie considerat "nanomaterial" în scopuri legislative şi de politică. Definiţia termenului "nanomaterial" în legislaţia Uniunii trebuie să se bazeze numai pe dimensiunea particulelor care intră în componenţa unui material, fără a se ţine seama de riscuri sau de pericole. În această definiţie, bazată numai pe dimensiunea unui material, sunt incluse materialele naturale, secundare sau fabricate.

(5) Definiţia termenului "nanomaterial" trebuie să aibă la bază cunoştinţele ştiinţifice disponibile.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...