Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Număr celex: 32011R0182

În vigoare de la 01.03.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (UE) NR. 182/2011 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 16 februarie 2011
de stabilire a normelor şi principiilor generale privind
mecanismele de control de către statele membre al
exercitării competenţelor de executare de către Comisie

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 291 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1) În cazul în care sunt necesare condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a actelor cu forţă juridică obligatorie ale Uniunii, respectivele acte (denumite în continuare "acte de bază") conferă competenţe de executare Comisiei sau, în cazuri specifice justificate corespunzător, precum şi în cazurile prevăzute la articolele 24 şi 26 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliului.

(2) Rămâne la latitudinea legiuitorului, respectând în acelaşi timp pe deplin criteriile stipulate în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), de a decide cu privire la fiecare act de bază dacă să confere competenţe de executare Comisiei în conformitate cu articolul 291 alineatul (2) din respectivul tratat.

(3) Până în prezent, exercitarea competenţelor de executare de către Comisie a fost reglementată de Decizia 1999/468/CE a Consiliului(2).

(4) TFUE prevede ca Parlamentul European şi Consiliul să stabilească normele şi principiile generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie.

(5) Este necesar să se asigure faptul că procedurile aferente unui astfel de control sunt clare, eficace şi proporţionale cu natura actelor de punere în aplicare şi că reflectă cerinţele instituţionale ale TFUE, precum şi experienţa câştigată şi practica curentă utilizată în punerea în aplicare a Deciziei 1999/468/CE.

(6) În acele acte de bază care necesită controlul statelor membre în ceea ce priveşte adoptarea de către Comisie a actelor de punere în aplicare, este oportun ca pentru realizarea unui astfel de control să se instituie comitete compuse din reprezentanţi ai statelor membre şi prezidate de către Comisie.

(7) După caz, mecanismul de control ar trebui să includă sesizarea unui comitet de apel, care ar trebui să se reunească la nivelul adecvat.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...