Back

Comisia Comunităţilor Europene

Număr celex: 32011R0176

În vigoare de la 25.02.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (UE) NR. 176/2011 AL COMISIEI
din 24 februarie 2011
privind informaţiile care trebuie furnizate înainte de instituirea
şi modificarea unui bloc funcţional de spaţiu aerian
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigaţie aeriană în cerul unic european (regulament privind prestarea de servicii)(1), în special articolul 9a alineatul (9),

întrucât:

(1) Blocurile funcţionale de spaţiu aerian sunt elemente-cheie care permit intensificarea cooperării între statele membre, în scopul îmbunătăţirii performanţei şi al creării de sinergii. În acest scop şi pentru a optimiza interfaţa blocurilor funcţionale de spaţiu aerian în cadrul cerului unic european, statele membre în cauză trebuie să coopereze între ele; după caz, ele pot coopera şi cu ţări terţe.

(2) Atunci când instituie un bloc funcţional de spaţiu aerian, statele membre trebuie să respecte cerinţele articolului 9a din Regulamentul (CE) nr. 550/2004.

(3) Statele membre care stabilesc un bloc funcţional de spaţiu aerian trebuie să furnizeze informaţii Comisiei, Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei ("European Aviation Safety Agency" - EASA), altor state membre şi părţi interesate, oferindu-le posibilitatea să îşi prezinte observaţiile cu scopul de a facilita schimbul de opinii. Cu toate acestea, statele membre nu trebuie să furnizeze informaţii clasificate, secrete de afaceri sau altfel de informaţii confidenţiale.

(4) Informaţiile care trebuie furnizate în temeiul prezentului regulament trebuie să reflecte respectarea obiectivelor referitoare la blocurile funcţionale de spaţiu aerian şi să sprijine statele membre în asigurarea coerenţei cu alte măsuri în cadrul cerului unic european.

(5) În scopul de a facilita schimbul de informaţii şi prezentarea de observaţii, informaţiile care sunt considerate "adecvate" pentru a fi furnizate statelor membre, Comisiei, Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei ("EASA"), precum şi altor părţi interesate trebuie să fie stabilite cu claritate, la fel şi procedurile aferente acestui schimb de informaţii.

(6) În special, statele membre în cauză trebuie să furnizeze informaţiile în comun şi, ulterior, să furnizeze un unic set de informaţii şi probe documentare pentru fiecare bloc funcţional de spaţiu aerian în parte.

(7) Instituirea unui bloc funcţional de spaţiu aerian trebuie considerată drept procesul juridic prin intermediul căruia statele membre trebuie să consolideze cooperarea între respectivele lor blocuri de spaţiu aerian. Statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se conforma acestei cerinţe până cel târziu la 4 decembrie 2012, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 550/2004.

(8) Pentru a stabili dacă un bloc funcţional de spaţiu aerian a fost sau nu modificat trebuie avute în vedere aceleaşi criterii pentru toate statele membre şi trebuie ţinut cont doar de acele modificări care au un impact considerabil asupra blocului funcţional de spaţiu aerian şi/sau asupra blocurilor funcţionale de spaţiu aerian sau asupra statelor membre învecinate.

(9) În conformitate cu articolul 13a din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului(2), statele membre şi Comisia trebuie să îşi coordoneze acţiunile cu EASA pentru a garanta abordarea în mod corespunzător a tuturor aspectelor legate de siguranţă cu ocazia implementării cerului unic european.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...