Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 22/2010 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro (BCE/2010/28) Număr celex: 32011D0022

În vigoare de la 15.01.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 47,

întrucât:

(1) Articolul 47 din Statutul SEBC prevede că băncile centrale ale statelor membre care fac obiectul unei derogări (denumite în continuare "BCN din afara zonei euro") nu trebuie să verse capitalul subscris care le revine, în afara cazului în care Consiliul general, hotărând cu o majoritate care reprezintă cel puţin două treimi din capitalul subscris al Băncii Centrale Europene (BCE) şi cel puţin jumătate din acţionari, decide că un procent minim trebuie vărsat cu titlu de participare la costurile funcţionării BCE.

(2) Articolul 1 din Decizia BCE/2008/28 din 15 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale neparticipante prevede că BCN din afara zonei euro trebuie să verse 7% din contribuţia lor la capitalul BCE începând de la 1 ianuarie 2009.

(3) Decizia BCE/2008/23 din 12 decembrie 2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene prevede grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul SEBC şi stabileşte cu aplicare de la 1 ianuarie 2009 ponderile atribuite fiecărei bănci centrale naţionale în grila de repartiţie pentru capital (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital").

(4) Conform articolului 1 din Decizia BCE/2010/26 din 13 decembrie 2010 privind majorarea capitalului Băncii Centrale Europene, de la 29 decembrie 2010 capitalul BCE a fost majorat cu 5 000 milioane EUR, de la 5 760 652 402,58 EUR la 10 760 652 402,58 EUR.

(5) Majorarea capitalului BCE ar implica vărsarea de către BCN din afara zonei euro a 7% din cota lor din capitalul majorat, deşi costurile de funcţionare ale BCE nu justifică o contribuţie mai mare în termeni absoluţi. Pentru evitarea acestei contribuţii majorate a BCN din afara zonei euro la costurile de funcţionare ale ECB, este necesară micşorarea procentului pe care BCN din afara zonei euro trebuie să îl verse, astfel încât sumele care trebuie vărsate să rămână la un nivel similar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Valoarea şi forma capitalului subscris şi vărsat

Începând cu 29 decembrie 2010, fiecare BCN din afara zonei euro varsă 3,75% din cota sa din capitalul subscris al BCE. Ţinând cont de ponderile în grila de repartiţie pentru capital prevăzute la articolul 2 din Decizia BCE/2008/23, fiecare BCN din afara zonei euro deţine un capital total subscris şi vărsat astfel cum este indicat în dreptul numelui său în următorul tabel:

BCN din afara zonei euro Capital subscris la 29 decembrie 2010 (EUR) Capital vărsat la 29 decembrie 2010 (EUR)
Banca Naţională a Bulgariei 93 467 026,77 3 505 013,50
Ceska narodni banka 155 728 161,57 5 839 806,06
Danmarks Nationalbank 159 634 278,39 5 986 285,44
Eesti Pank 19 261 567,80 722 308,79
Latvijas Banka 30 527 970,87 1 144 798,91
Lietuvos bankas 45 797 336,63 1 717 400,12
Magyar Nemzeti Bank 149 099 599,69 5 591 234,99
Narodowy Bank Polski 526 776 977,72 19 754 136,66
Banca Naţională a României 265 196 278,46 9 944 860,44
Sveriges Riksbank 242 997 052,56 9 112 389,47
Bank of England 1 562 145 430,59 58 580 453,65

Articolul 2 Ajustarea capitalului vărsat

(1) Având în vedere că fiecare BCN din afara zonei euro a vărsat deja 7% din cota sa din capitalul subscris al BCE aplicabil la 28 decembrie 2010 în conformitate cu Decizia BCE/2008/28, fiecare dintre ele varsă suma adiţională prevăzută în tabelul următor, care reprezintă diferenţa dintre capitalul vărsat prevăzut la articolul 1 şi suma vărsată în trecut:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...