Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 20/2010 privind majorarea capitalului Băncii Centrale Europene (BCE/2010/26) Număr celex: 32011D0020

În vigoare de la 15.01.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 28.1,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1009/2000 al Consiliului din 8 mai 2000 privind majorările capitalului Băncii Centrale Europene, în special articolul 1,

întrucât:

(1) Conform articolului 28.1 prima teză din Statutul SEBC, capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) este de 5 000 milioane EUR. Capitalul BCE a fost majorat la 5 760 652 402,58 EUR în conformitate cu articolul 48.3 din Statutul SEBC, ca urmare a aderării statelor la Uniunea Europeană şi a băncilor centrale naţionale ale acestora la Sistemul European al Băncilor Centrale.

(2) Conform articolului 28.1 a doua teză din Statutul SEBC, capitalul BCE poate fi majorat prin decizia Consiliului guvernatorilor hotărând cu majoritatea calificată menţionată la articolul 10.3 din Statutul SEBC, în limitele şi în condiţiile stabilite de Consiliul Uniunii Europene în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41 din Statutul SEBC.

(3) Conform articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 1009/2000, Consiliul guvernatorilor BCE poate majora capitalul BCE peste valoarea prevăzută la articolul 28.1 prima teză din Statutul SEBC cu o sumă adiţională de până la 5 000 milioane EUR.

(4) Conform considerentului 4 al Regulamentului (CE) nr. 1009/2000, acest regulament stabileşte o limită pentru viitoarele majorări ale capitalului BCE şi permite astfel Consiliului guvernatorilor BCE să decidă, ulterior, cu privire la o majorare efectivă pentru a menţine adecvarea bazei de capital necesare pentru a susţine operaţiunile BCE.

(5) Având în vedere majorarea totalului bilanţului BCE din ultimii ani, se consideră necesară majorarea capitalului BCE cu 5 000 milioane EUR pentru a menţine adecvarea bazei de capital necesare pentru a susţine operaţiunile BCE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Majorarea capitalului BCE

Capitalul BCE se majorează cu 5 000 milioane EUR de la 5 760 652 402,58 EUR la 10 760 652 402,58 EUR.

Articolul 2 Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 29 decembrie 2010.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...