Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 21/2010 privind vărsarea de către băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro a sumei cu care a fost majorat capitalul Băncii Centrale Europene (BCE/2010/27) Număr celex: 32011D0021

În vigoare de la 15.01.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 28.3,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2008/24 din 12 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale participante a stabilit modalităţile şi măsura în care băncile centrale naţionale (BCN) ale statelor membre a căror monedă este euro aveau obligaţia de a vărsa capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) la 1 ianuarie 2009.

(2) Conform articolului 1 din Decizia BCE/2010/26 din 13 decembrie 2010 privind majorarea capitalului Băncii Centrale Europene, de la 29 decembrie 2010 capitalul BCE a fost majorat cu 5 000 milioane EUR de la 5 760 652 402,58 EUR la 10 760 652 402,58 EUR.

(3) Decizia BCE/2008/23 din 12 decembrie 2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene prevede grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul SEBC şi stabileşte cu aplicare de la 1 ianuarie 2009 noile ponderi atribuite fiecărei BCN în grila de repartiţie pentru capital (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital").

(4) Conform articolului 28.3 din Statutul SEBC, Consiliul guvernatorilor, hotărând cu majoritatea calificată menţionată la articolul 10.3 din Statutul SEBC, are competenţa de a stabili cuantumul şi modalităţile de vărsare a capitalului.

(5) Conform articolului 1 din Decizia 2010/416/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 în temeiul articolului 140 alineatul (2) din tratat privind adoptarea de către Estonia a monedei euro la 1 ianuarie 2011, Estonia îndeplineşte condiţiile necesare pentru adoptarea monedei euro, iar derogarea care i-a fost acordată în temeiul articolului 4 din Actul de aderare din 2003(1) se abrogă începând cu 1 ianuarie 2011.

(1) Act privind condiţiile de aderare a Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace şi adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(6) Conform Deciziei BCE/2010/34 din 31 decembrie 2010 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţiile la rezervele şi provizioanele Băncii Centrale Europene din partea Eesti Pank, Eesti Pank are obligaţia de a vărsa partea restantă din contribuţia sa la capitalul BCE începând de la 1 ianuarie 2011, având în vedere majorarea capitalului BCE aplicabilă de la 29 decembrie 2010 şi forma în care trebuie vărsat capitalul,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Valoarea şi forma capitalului subscris şi vărsat

(1) Ţinând cont de ponderile în grila de repartiţie pentru capital stabilite la articolul 2 din Decizia BCE/2008/23 şi de majorarea capitalului BCE în conformitate cu articolul 1 din Decizia BCE/2010/26, fiecărei BCN îi revine valoarea capitalului subscris total indicată în dreptul denumirii sale din următorul tabel:

BCN EUR
Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique 261 010 384,68
Deutsche Bundesbank 2 037 777 027,43
Banc Ceannais na hEireann/Central Bank of Ireland 119 518 566,24
Bank of Greece 211 436 059,06
Banco de Espana 893 564 575,51
Banque de France 1 530 293 899,48
Banca d'Italia 1 344 715 688,14
Central Bank of Cyprus 14 731 333,14
Banque centrale du Luxemburg 18 798 859,75
Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta 6 800 732,32
De Nederlandsche Bank 429 156 339,12
Osterreichische Nationalbank 208 939 587,70
Banco de Portugal 188 354 459,65
Banka Slovenije 35 381 025,10
Narodna banka Slovenska 74 614 363,76
Suomen Pankki 134 927 820,48

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...