Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 30/2011 privind echivalenţa sistemelor de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi a entităţilor de audit ale anumitor ţări terţe şi o perioadă de tranziţie pentru activităţile de audit desfăşurate în Uniunea Europeană ale auditorilor şi entităţilor de audit din anumite ţări terţe [notificată cu numărul C(2011) 117] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011D0030

În vigoare de la 09.02.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, în special articolul 46 alineatul (2),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 45 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE, autorităţile competente ale statelor membre au obligaţia de a înregistra toţi auditorii şi entităţile de audit care prezintă rapoarte de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate ale anumitor societăţi constituite în afara Comunităţii şi ale căror valori mobiliare transferabile sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată în interiorul Comunităţii. Articolul 45 alineatul (3) din Directiva 2006/43/CE solicită statelor membre să supună aceşti auditorii şi entităţi de audit sistemelor lor de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigaţii şi sancţiuni.

(2) Decizia Comisiei 2008/627/CE din 29 iulie 2008 privind o perioadă de tranziţie pentru activităţile de audit ale auditorilor şi entităţilor de audit din anumite ţări terţe(2) le-a permis auditorilor şi entităţilor de audit din ţările terţe enumerate în anexa la respectiva decizie să îşi continue activităţile desfăşurate în Uniunea Europeană legate de rapoartele de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate pentru exerciţiile financiare care debutează în perioada 29 iunie 2008-1 iulie 2010.

(3) Comisia a efectuat evaluări ale sistemelor de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi entităţilor de audit din ţările terţe şi teritoriile enumerate în anexa la Decizia 2008/627/CE. Evaluările au fost efectuate cu sprijinul Grupului european al organelor de supraveghere a auditorilor. Principiile care reglementează sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi a entităţilor de audit ale respectivelor ţări terţe şi teritorii au fost evaluate în funcţie de criteriile prevăzute la articolele 29, 30 şi 32 din Directiva 2006/43/CE care reglementează sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi firmelor de audit din statele membre. Obiectivul final al cooperării între statele membre şi ţările terţe în ceea ce priveşte sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi entităţilor de audit trebuie să fie dobândirea încrederii reciproce în sistemele de supraveghere ale celeilalte părţi pe baza echivalenţei acestor sisteme.

(4) Ca urmare a acestor evaluări s-a constatat că Australia, Canada, China, Croaţia, Japonia, Singapore, Africa de Sud, Coreea de Sud şi Elveţia deţin sisteme de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi entităţilor de audit care funcţionează în conformitate cu norme similare celor prevăzute la articolele 29, 30 şi 32 din Directiva 2006/43/CE. Prin urmare, este oportun ca sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi entităţilor de audit din ţările terţe respective să fie considerate echivalente cu sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi firmelor de audit din statele membre.

(5) În ceea ce priveşte Africa de Sud, conform legislaţiei, pentru transferul de informaţii de la autorităţile competente din Africa de Sud la autorităţile competente din statele membre este necesar acordul prealabil al auditorului sau al firmei de audit. Ca urmare a acestei cerinţe de acord prealabil, implementarea efectivă a articolului 46 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE s-ar putea dovedi dificilă. Prin urmare, până la efectuarea schimbărilor necesare în legislaţia sud-africană, autorităţile competente din statele membre ar trebui să ceară auditorilor şi firmelor de audit să renunţe la dreptul lor de acord prealabil atunci când înregistrează auditori sau entităţi de audit care furnizează rapoarte de audit pentru societăţile din Africa de Sud.

(6) Statele Unite ale Americii deţin un sistem de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi entităţilor de audit care funcţionează în conformitate cu norme similare celor prevăzute la articolele 29, 30 şi 32 din Directiva 2006/43/CE. Cu toate acestea, autorităţile din Statele Unite ale Americii nu consideră dobândirea încrederii reciproce a autorităţilor competente în sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi firmelor de audit din statele membre drept un obiectiv crucial al cooperării cu statele membre. Atâta vreme cât nu este dobândită încrederea reciprocă, statele membre nu pot aplica pe deplin, în mod permanent, prevederile articolului 46 alineatul (1) pentru auditorii şi entităţile de audit care prezintă rapoarte de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate ale societăţilor constituite în Statele Unite ale Americii. Prin urmare, sistemul de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi entităţilor de audit din Statele Unite ale Americii trebuie examinat în scopul de se evalua progresul înregistrat în vederea dobândirii încrederii reciproce. Din aceste motive, prezenta decizie trebuie să fie limitată în timp, iar aplicarea sa în ceea ce priveşte sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi entităţilor de audit din Statele Unite al Americii trebuie să înceteze la 31 iulie 2013.

(7) Odată ce Comisia a adoptat o decizie prin care se recunoaşte că sistemul de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi a entităţilor de audit ale unei ţări terţe sau teritoriu este echivalent în sensul articolului 46 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE, statele membre pot decide, pe bază de reciprocitate, să nu aplice sau să modifice cerinţele prevăzute la articolul 45 alineatele (1) şi (3) în legătură cu auditorii şi entităţile de audit din respectiva ţară terţă sau teritoriu. Condiţiile în care cerinţele prevăzute de articolul 45 alineatele (1) şi (3) nu se aplică sau se modifică trebuie stabilite printr-un acord de cooperare între statul membru şi respectiva ţara terţă sau teritoriu, aşa cum este prevăzut la articolul 46 alineatul (3) din Directiva 2006/43/CE şi comunicate Comisiei.

(8) Abu Dhabi, Brazilia, Centrul financiar internaţional din Dubai, Guernsey, Hong Kong, India, Indonezia, Insula Man, Jersey, Malaysia, Mauritius, Rusia, Taiwan, Thailanda şi Turcia au instituit sau sunt în curs de a institui sisteme de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi entităţilor de audit. Cu toate acestea, informaţiile referitoare la funcţionarea acestor sisteme şi la normele care le reglementează nu sunt suficiente. Pentru efectuarea unor evaluări adiţionale în scopul adoptării unei decizii finale privind echivalenţa acestor sisteme este necesar să se obţină informaţii suplimentare de la ţările terţe şi teritoriile respective. Prin urmare, este oportun să se extindă perioada de tranziţie acordată prin Decizia 2008/627/CE cu privire la auditorii şi entităţile de audit care prezintă rapoarte de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate ale societăţilor constituite în ţările terţe şi teritoriile respective.

(9) Cu toate că Egiptul nu a fost inclus în Decizia 2008/627/CE, între timp el a instituit un sistem de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi entităţilor de audit. Pentru efectuarea unor evaluări adiţionale în scopul adoptării unei decizii finale privind sistemul din Egipt, este necesar să se obţină informaţii suplimentare de la această ţară terţă. Prin urmare este oportun să se includă în perioada de tranziţie auditorii şi firmele de audit care prezintă rapoarte de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate ale societăţilor constituite în Egipt.

(10) Bermuda, Insulele Cayman, Israel şi Noua Zeelandă nu deţin încă un sistem operaţional de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi entităţilor de audit. Totuşi, aceste ţări terţe şi teritorii s-au angajat public şi clar faţă de Comisie, pe baza unui plan concret, să instituie un sistem de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi entităţilor de audit în conformitate cu norme echivalente celor prevăzute la articolele 29, 30 şi 32 din Directiva 2006/43/CE. Prin urmare, este oportun să se extindă perioada de tranziţie acordată prin Decizia 2008/627/CE cu privire la auditorii şi entităţile de audit care prezintă rapoarte de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate ale societăţilor constituite în ţările terţe şi teritoriile respective. Cu toate acestea, Comisia trebuie să evalueze în 2011 progresele înregistrate de ţările şi teritoriile respective în adoptarea de acte legislative care să instituie un sistem de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigare şi sancţionare a auditorilor şi entităţilor de audit şi să evalueze nevoia de a scurta perioada de tranziţie în privinţa respectivelor ţări şi teritorii terţe.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...