Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 29/2010 privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate Număr celex: 32011D0029

În vigoare de la 19.01.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară(1), în special punctul 27 al cincilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât, în urma examinării tuturor posibilităţilor de realocare a creditelor la subrubrica 1a şi rubrica 4, la reuniunea de conciliere din 11 noiembrie 2010, cele două componente ale autorităţii bugetare au convenit să mobilizeze instrumentul de flexibilitate pentru a completa finanţarea în bugetul 2011, peste plafonul de la subrubrica 1a şi rubrica 4, cu:

- 18 milioane EUR pentru programul de învăţare de-a lungul vieţii de la subrubrica 1a;

- 16 milioane EUR pentru programul pentru competitivitate şi inovare de la subrubrica 1a;

- 71 milioane EUR pentru Palestina în cadrul rubricii 4,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2011 (denumit în continuare "bugetul 2011"), se mobilizează instrumentul de flexibilitate pentru a se asigura suma de 34 de milioane EUR în credite de angajament la subrubrica 1a şi de 71 de milioane EUR în credite de angajament la rubrica 4.

Această sumă este folosită pentru a completa finanţarea cu:

- 18 milioane EUR pentru Programul de învăţare de-a lungul vieţii de la subrubrica 1a;

- 16 milioane EUR pentru Programul pentru competitivitate şi inovare de la subrubrica 1a;

- 71 milioane EUR pentru Palestina în cadrul rubricii 4.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...