Back

Comisia Comunităţii Economice Europene

Regulamentul de procedură al Comitetului Economic şi Social European (versiunea codificată) Număr celex: 32010R0001

În vigoare de la 09.12.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTE DE ORDINE INTERIOARĂ ŞI DE PROCEDURĂ
VERSIUNEA CODIFICATĂ A REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI
ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN
Comitetul Economic şi Social European a adoptat la 14 iulie 2010
versiunea codificată a Regulamentului său de procedură

Prezenta ediţie coroborează:

Regulamentul de procedură al Comitetului Economic şi Social European, adoptat în sesiunea plenară din 17 iulie 2002 (JO L 268 din 4 octombrie 2002) intrat în vigoare la 1 august 2002 în conformitate cu dispoziţiile articolului 78,

modificările care rezultă din următoarele acte:

1. amendamentele Regulamentului de procedură al Comitetului Economic şi Social European din 27 februarie 2003 (JO L 258 din 10 octombrie 2003);

2. amendamentele Regulamentului de procedură al Comitetului Economic şi Social European din 31 martie 2004 (JO L 310 din 7 octombrie 2004);

3. amendamentele Regulamentului de procedură al Comitetului Economic şi Social European din 5 iulie 2006 (JO L 93 din 3 aprilie 2007);

4. amendamentele Regulamentului de procedură al Comitetului Economic şi Social European din 12 martie 2008 (JO L 159 din 20 iunie 2009);

5. amendamentele Regulamentului de procedură al Comitetului Economic şi Social European din 14 iulie 2010.

Prezenta ediţie provine de la Secretariatul General al Comitetului Economic şi Social European şi regrupează diferitele amendamente aprobate de Adunarea Comitetului.

Normele de aplicare a prezentului Regulament de procedură, adoptate de Biroul Comitetului, în conformitate cu dispoziţiile articolului 77 alineatul (2a), se prezintă separat.

PREAMBUL

1. Comitetul Economic şi Social European asigură reprezentarea diferitelor componente cu caracter economic şi social ale societăţii civile organizate. Acesta este un organ instituţional consultativ, instituit prin Tratatul de la Roma din 1957.

2. Funcţia consultativă a Comitetului Economic şi Social European permite membrilor săi, deci şi organizaţiilor pe care aceştia le reprezintă, să participe la procesul decizional al Uniunii Europene. Juxtapunerea de opinii uneori diametral opuse şi dialogul la care participă consilierii implică nu numai partenerii sociali obişnuiţi, adică angajatorii (Grupul I) şi salariaţii (Grupul II), ci şi toate celelalte grupuri socioprofesionale care sunt reprezentate (Grupul III) în CESE. Expertiza, dialogul şi căutarea convergenţelor care rezultă din acestea pot creşte calitatea şi credibilitatea deciziei politice la nivelul Uniunii Europene, îmbunătăţind înţelegerea şi acceptarea acestuia de către cetăţenii europeni, precum şi transparenţa indispensabilă democraţiei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...