Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1210/2010 privind autentificarea monedelor euro şi procesarea monedelor euro improprii circulaţiei Număr celex: 32010R1210

În vigoare de la 22.12.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (UE) NR. 1210/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI
AL CONSILIULUI
din 15 decembrie 2010
privind autentificarea monedelor euro şi procesarea monedelor
euro improprii circulaţiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării(3) impune instituţiilor de credit şi, în limita plăţilor cu care se ocupă, celorlalţi furnizori de servicii de plată, precum şi oricăror alte instituţii care participă la procesarea şi distribuirea către public a bancnotelor şi a monedelor să asigure controlul autenticităţii bancnotelor şi a monedelor euro pe care le primesc şi pe care urmează să le repună în circulaţie şi detectarea falsurilor.

(2) Recomandarea 2005/504/CE din 27 mai 2005 a Comisiei privind autentificarea monedelor euro şi procesarea monedelor euro improprii circulaţiei(4) prevede practicile recomandate în materie de autentificare a monedelor euro şi procesarea monedelor euro improprii circulaţiei. Cu toate acestea, lipsa unui cadru comun obligatoriu în ceea ce priveşte autentificarea monedelor se traduce prin practici diferite la nivelul statelor membre şi, de aceea, nu se poate asigura o protecţie uniformă în întreaga zonă euro.

(3) În scopul unei autentificări efective şi uniforme a monedelor euro în toată zona euro este necesară introducerea unor norme cu caracter obligatoriu pentru punerea în aplicare a unor proceduri comune de autentificare a monedelor euro aflate în circulaţie şi pentru punerea în aplicare a unor mecanisme prin care autorităţile naţionale să controleze aceste proceduri.

(4) În cadrul procesului de autentificare, ar trebui să se identifice şi monedele euro autentice care au devenit improprii circulaţiei. Astfel de monede aflate în circulaţie sunt mai greu de utilizat, în special în cazul automatelor care funcţionează cu monede, şi pot crea confuzie în rândul utilizatorilor în ceea ce priveşte autenticitatea acestora. Monedele improprii ar trebui retrase din circulaţie. Prin urmare, sunt necesare norme comune cu caracter obligatoriu pentru statele membre privind procesarea şi rambursarea acestor monede euro autentice devenite improprii circulaţiei.

(5) Coordonarea punerii în aplicare a procedurilor de autentificare, detaliile privind cerinţele de formare şi testare a autenticităţii monedelor, precum şi specificaţiile privind verificarea monedelor euro improprii circulaţiei şi alte dispoziţii practice de punere în aplicare ar trebui precizate de Centrul Tehnic şi Ştiinţific European (CTSE), instituit prin Decizia 2005/37/CE a Comisiei(5), după consultarea grupului de experţi privind monedele falsificate menţionat în respectiva decizie.

(6) Pentru a permite o adaptare treptată la prezentul regulament a sistemului lor actual de norme şi practici, statele membre ar trebui, pe parcursul unei perioade de tranziţie până la 31 decembrie 2014, să fie în măsură să prevadă derogări referitoare la tipurile de aparate de procesare a monedelor care să fie folosite pentru autentificarea monedelor euro şi la numărul de astfel de aparate care să fie verificate în fiecare an.

(7) Fiecare instituţie naţională desemnată care procesează monedele euro improprii circulaţiei ar trebui să poată aplica un comision de procesare, în conformitate cu prezentul regulament, pentru a acoperi cheltuielile legate de acest proces. Comisioanele de procesare nu ar trebui să se aplice persoanelor fizice sau juridice care prezintă mici cantităţi de monede euro improprii circulaţiei. Statele membre ar trebui să dispună de dreptul de a scuti de comisioane de procesare persoanele fizice sau juridice care cooperează îndeaproape cu autorităţile pentru scoaterea din circulaţie a monedelor false sau improprii circulaţiei. Statele membre ar trebui să dispună de dreptul de a accepta pungi sau cutii în care sunt amestecate monede false şi monede improprii circulaţiei fără aplicarea unei suprataxe, dacă este în interesul public.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...