Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 773/2010 privind procedura de acreditare a calităţii pentru producătorii de bancnote euro (BCE/2010/22) Număr celex: 32010D0773

În vigoare de la 15.12.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 25 noiembrie 2010
privind procedura de acreditare a calităţii pentru producătorii
de bancnote euro (BCE/2010/22)
(2010/773/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 16,

întrucât:

(1) Articolul 128 alineatul (1) din tratat şi articolul 16 din Statutul SEBC prevăd că Banca Centrală Europeană (BCE) este singura abilitată să autorizeze emisiunea de bancnote euro în Uniune. Acest drept include competenţa de a adopta măsuri pentru protecţia integrităţii bancnotelor euro ca mijloc de plată.

(2) Producerea de bancnote euro şi de materii prime pentru bancnotele euro conform unor standarde identice de calitate este esenţială pentru garantarea calităţii acestora, indiferent de locul unde sunt produse.

(3) În consecinţă, este necesară stabilirea unei proceduri de acreditare privind calitatea care să asigure faptul că sunt acreditaţi să producă bancnote euro şi materii prime pentru bancnote euro numai producătorii care respectă cerinţele minime de calitate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

SECŢIUNEA I DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1 Definiţii

În sensul prezentei decizii:

(a) "acreditare privind calitatea" (quality accreditation) înseamnă statutul a cărui sferă de aplicare este prevăzută la articolele 3 şi 4 şi care a fost acordat de BCE unui producător pentru a confirma faptul că respectă condiţiile de calitate;

(b) "activitate de producere de bancnote euro" (euro banknote production activity) înseamnă producerea de bancnote euro sau de orice materii prime pentru bancnotele euro;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...