Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 737/2010 de stabilire a claselor de performanţă privind comportarea la foc pentru anumite produse de construcţii în ceea ce priveşte tablele de oţel acoperite cu poliester şi cu plastisol [notificată cu numărul C(2010) 389] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010D0737

În vigoare de la 03.12.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 2 decembrie 2010
de stabilire a claselor de performanţă privind comportarea la foc
pentru anumite produse de construcţii în ceea ce priveşte tablele
de oţel acoperite cu poliester şi cu plastisol
[notificată cu numărul C(2010) 389]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2010/737/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii(1), în special articolul 20 alineatul (2) litera (a),

după consultarea Comitetului permanent pentru construcţii,

întrucât:

(1) Directiva 89/106/CEE prevede că, pentru a lua în considerare diferitele niveluri de protecţie la nivel naţional, regional sau local pentru lucrările de construcţii, poate fi necesar să se stabilească, în documentele interpretative, clase corespunzătoare performanţei produselor în privinţa fiecărei cerinţe esenţiale. Aceste documente au fost publicate sub titlul "Comunicarea Comisiei cu privire la documentele interpretative ale Directivei 89/106/CEE" (2).

(2) În ceea ce priveşte cerinţa esenţială de siguranţă în caz de incendiu, documentul interpretativ nr. 2 prevede o serie de măsuri conexe care, împreună, definesc strategia de siguranţă în caz de incendiu care urmează să fie elaborată în diferite moduri în statele membre.

(3) Documentul interpretativ nr. 2 identifică una dintre măsurile menţionate care constă în limitarea apariţiei şi propagării focului şi a fumului într-un spaţiu dat prin limitarea contribuţiei posibile a produselor de construcţii la dezvoltarea în totalitate a unui incendiu.

(4) Gradul limitării respective se poate exprima numai prin diferitele niveluri de performanţă privind comportarea la foc a produselor în condiţiile utilizării lor finale.

(5) Ca soluţie armonizată, s-a adoptat un sistem de clase prin Decizia 2000/147/CE a Comisiei din 8 februarie 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la clasificarea comportării la foc a materialelor de construcţii(3).

(6) În cazul tablelor de oţel acoperite cu poliester şi cu plastisol, este necesar să se folosească clasificarea stabilită în Decizia 2000/147/CE.

(7) Pentru numeroase produse şi/sau materiale de construcţii, caracteristicile privind comportarea la foc în conformitate cu clasificarea instituită prin Decizia 2000/147/CE sunt bine definite şi suficient de bine cunoscute de către autorităţile de reglementare în domeniul siguranţei în caz de incendiu din statele membre, fără a fi necesară testarea pentru această caracteristică specifică,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...