Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 709/2010 de instituire a Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene [notificată cu numărul C(2010) 7961] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010D0709

În vigoare de la 24.11.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 22 noiembrie 2010
de instituire a Comitetului pentru etichetare ecologică al
Uniunii Europene [notificată cu numărul C(2010) 7961]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2010/709/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică(1), în special articolul 5,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, criteriile privind eticheta UE ecologică trebuie stabilite împreună cu un Comitet pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene (denumit în continuare "CEEUE").

(2) Pentru ca sistemul de etichetare ecologică al UE să fie acceptat de publicul larg, este esenţial ca organizaţii precum ONG-urile de mediu şi organizaţiile consumatorilor să facă parte din CEEUE ca părţi interesate, împreună cu organismele competente ale statelor membre.

(3) Decizia 2000/730/CE a Comisiei din 10 noiembrie 2000 de instituire a Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene şi de stabilire a regulamentului său de procedură(2) trebuie înlocuită,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2) JO L 293, 22.11.2000, p. 24.

Articolul 1

Se instituie Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene, denumit în continuare "CEEUE".

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...