Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 597/2010 privind verificarea autenticităţii şi a calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor euro (BCE/2010/14) Număr celex: 32010D0597

În vigoare de la 09.10.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 16 septembrie 2010
privind verificarea autenticităţii şi a calităţii şi repunerea
în circulaţie a bancnotelor euro
(BCE/2010/14)
(2010/597/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare Statutul SECB), în special articolul 16,

întrucât:

(1) Articolul 128 alineatul (1) din tratat şi articolul 16 din Statutul SEBC prevăd că Banca Centrală Europeană (BCE) este singura abilitată să autorizeze emiterea de bancnote euro în Uniunea Europeană. Acest drept include competenţa de a lua măsuri pentru protejarea integrităţii bancnotelor euro ca mijloace de plată.

(2) În vederea protejării integrităţii bancnotelor euro şi a detectării corecte a contrafacerilor, bancnotele euro aflate în circulaţie trebuie menţinute în stare bună pentru a se asigura verificarea cu uşurinţă şi fiabilitate a autenticităţii acestora; de aceea, este necesară verificarea calităţii bancnotelor euro. Mai mult, bancnotele euro suspectate de a fi contrafăcute trebuie detectate rapid şi predate autorităţilor naţionale competente.

(3) Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării(1) a instituit iniţial obligaţia instituţiilor de credit şi a altor instituţii relevante de a retrage din circulaţie toate bancnotele euro pe care le-au primit şi despre care ştiu sau au motive suficiente să considere că erau contrafăcute.

(4) În vederea instituirii de standarde armonizate privind repunerea în circulaţie a bancnotelor euro, BCE a publicat în 2005 cadrul pentru reciclarea bancnotelor, care a stabilit norme şi proceduri comune privind verificarea autenticităţii şi calităţii bancnotelor euro(2), inclusiv standarde operaţionale pentru echipamentele de procesare a bancnotelor. Ulterior, BCE a adoptat proceduri comune pentru testarea echipamentelor de procesare a bancnotelor de către BCN.

(5) Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 a fost modificat(3), astfel încât sfera destinatarilor săi a fost extinsă şi, în prezent, aceştia sunt obligaţi să se asigure cu privire la autenticitatea bancnotelor şi monedelor euro pe care le-au primit şi pe care intenţionează să le repună în circulaţie, precum şi cu privire la detectarea contrafacerilor. Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 prevede că, în ceea ce priveşte bancnotele euro, această verificare se efectuează în conformitate cu procedurile stabilite de BCE. De aceea, este necesară stabilirea acestor proceduri printr-un act normativ.

(6) Fără a aduce atingere competenţei statelor membre de a institui sancţiuni împotriva instituţiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 care nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute la articolul respectiv, Eurosistemul trebuie să poată lua măsurile administrative adecvate pentru a se asigura că procedurile stabilite de BCE sunt respectate şi că normele şi procedurile instituite prin prezenta decizie nu sunt eludate, cu riscul inerent ca bancnotele contrafăcute sau necorespunzătoare să nu fie detectate sau să fie repuse în circulaţie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 181, 4.7.2001, p. 6.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...