Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 913/2010 privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010R0913

În vigoare de la 20.10.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (UE) NR. 913/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI
AL CONSILIULUI
din 22 septembrie 2010
privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de
marfă competitiv (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1) În cadrul noii strategii a Uniunii Europene pentru locuri de muncă şi creştere economică, crearea unei pieţe feroviare interne, în special în ceea ce priveşte transportul de marfă, reprezintă un element esenţial al progresului către realizarea unei mobilităţi durabile.

(2) Directiva 91/440/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind dezvoltarea căilor ferate comunitare(4) şi Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare(5) au reprezentat etape importante în crearea pieţei feroviare interne.

(3) Pentru a putea fi competitive faţă de alte moduri de transport, serviciile feroviare internaţionale şi naţionale de transport de marfă, care au fost deschise concurenţei de la 1 ianuarie 2007, trebuie să poată beneficia de o infrastructură feroviară de bună calitate şi suficient finanţată, şi anume una care să permită serviciilor de transport de marfă să fie furnizate în bune condiţii de viteză comercială şi grafic de parcurs şi să fie fiabile, însemnând că serviciul furnizat corespunde efectiv angajamentelor contractuale încheiate cu întreprinderile feroviare.

(4) Cu toate că deschiderea pieţei de transport feroviar de marfă a făcut posibilă intrarea în reţeaua feroviară a unor noi operatori, mecanismele de piaţă nu au fost şi nu sunt suficiente pentru organizarea, reglementarea şi garantarea siguranţei traficului feroviar de marfă. Pentru a optimiza utilizarea reţelei şi a asigura fiabilitatea acesteia este utilă introducerea unor proceduri suplimentare în vederea consolidării cooperării cu privire la alocarea traselor internaţionale pentru trenurile de marfă între administratorii de infrastructură.

(5) În acest context, crearea unor coridoare feroviare internaţionale pentru o reţea feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv, pe care trenurile de marfă să poată circula în bune condiţii şi să treacă uşor de la o reţea naţională la alta, ar permite îmbunătăţirea condiţiilor de utilizare a infrastructurii.

(6) Pentru a crea coridoare feroviare internaţionale pentru o reţea feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv, iniţiativele deja demarate în ceea ce priveşte infrastructura feroviară arată că metoda cea mai adecvată o constituie crearea unor coridoare internaţionale, care să răspundă nevoilor specifice ale unuia sau mai multor segmente ale pieţei transportului de marfă, identificate cu claritate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...