Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 624/2010 privind administrarea operaţiunilor de împrumut şi creditare stabilite de Uniunea Europeană în cadrul mecanismului european de stabilizare financiară (BCE/2010/17) Număr celex: 32010D0624

În vigoare de la 20.10.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 14 octombrie 2010
privind administrarea operaţiunilor de împrumut şi creditare
stabilite de Uniunea Europeană în cadrul mecanismului european
de stabilizare financiară (BCE/2010/17) (2010/624/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 122 alineatul (2) şi articolul 132 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 17, 21 şi 34.1,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară(1), în special articolul 8,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 407/2010 prevede posibilitatea ca Uniunea să acorde statelor membre care se confruntă cu sau care sunt serios ameninţate de perturbări economice sau financiare grave, cauzate de evenimente excepţionale pe care nu le pot controla, asistenţă financiară sub formă de împrumuturi sau linii de credit care urmează să fie atribuite printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene.

(2) În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 407/2010, Comisia Europeană va stabili cu Banca Centrală Europeană (BCE) mecanismele necesare pentru administrarea împrumuturilor. Principalul şi dobânda datorată aferente împrumuturilor vor fi transferate de statul membru beneficiar într-un cont deschis la BCE cu paisprezece zile de operare a TARGET2 înainte de data scadentă corespunzătoare.

(3) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute pentru BCE în Regulamentul (UE) nr. 407/2010, BCE consideră adecvată deschiderea, la cerere, a unor conturi specifice pentru Comisie şi pentru băncile centrale naţionale ale statelor membre beneficiare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 118, 12.5.2010, p. 1.

Articolul 1

BCE va îndeplini atribuţiile privind administrarea împrumuturilor şi va efectua plăţile legate de operaţiunile de împrumut şi creditare ale Uniunii efectuate în cadrul mecanismului european de stabilizare financiară, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 407/2010.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...