Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 105/2010 cuprinzând Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase în ceea ce priveşte caracteristicile de construcţie specifice Număr celex: 32010R0105

În vigoare de la 31.08.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regulamentul nr. 105 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei
Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea
vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase
în ceea ce priveşte caracteristicile de construcţie specifice

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a
documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 1 la seria 04 de modificări - Data intrării în vigoare: 22 iulie 2009

CUPRINS

REGULAMENTUL

1. Domeniu de aplicare

2. Definiţii

3. Cererea de omologare

4. Omologare

5. Dispoziţii tehnice

6. Modificarea tipului de vehicul şi extinderea omologării

7. Conformitatea producţiei

8. Sancţiuni în caz de neconformitate a producţiei

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...