Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 49/2010 cuprinzând Dispoziţii uniforme privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin compresie utilizate la vehicule şi împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule Număr celex: 32010R0049

În vigoare de la 31.08.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regulamentul nr. 49 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei
Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind măsurile care
trebuie luate împotriva emisiilor de gaze şi de particule poluante
provenite de la motoarele cu aprindere prin compresie utilizate la
vehicule şi împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la
motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz
petrolier lichefiat utilizate la vehicule

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
public internaţional. Statutul şi data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a
documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Modificări la Regulamentului nr. 49 publicat în JO L 103, 12.4.2008, p. 1.

Cuprinde:

Suplimentul 1 la seria 05 de amendamente - Data intrării în vigoare: 17 martie 2010

Suplimentul 2 la seria 05 de amendamente - Data intrării în vigoare: 19 august 2010

Corrigendumul 1 la suplimentul 2 - Data intrării în vigoare: 19 august 2010

Modificări ale cuprinsului

Titlul anexei 4B se modifică după cum urmează:

"Procedura de încercare pentru motoarele cu aprindere prin compresie (CI) şi pentru motoarele cu aprindere prin scânteie (PI) alimentate cu gaz natural (GN) sau cu gaz petrolier lichefiat (GPL) incluzând certificarea armonizată la nivel mondial a vehiculelor grele [WHDC, norma tehnică mondială (gtr) nr. 4]"

Titlul anexei 9B se modifică după cum urmează:

"Cerinţe tehnice pentru sistemele de diagnosticare la bord (OBD)"

Se introduce anexa 9C:

"Anexa 9C - Cerinţe tehnice privind evaluarea performanţei în funcţionare a sistemelor de diagnosticare la bord (OBD)

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...