Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 123/2010 privind dispoziţiile uniforme privind omologarea sistemelor de iluminare faţă adaptive (SFA) pentru autovehicule Număr celex: 32010R0123

În vigoare de la 24.08.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regulamentul nr. 123 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei
Naţiunilor Unite (CEE/ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea
sistemelor de iluminare faţă adaptive (SFA) pentru autovehicule

Numai textele originale CEE/ONU au efect juridic în temeiul dreptului
public internaţional. Statutul şi data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a
documentului de situaţie CEE/ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 4 la versiunea originală a regulamentului - Data intrării în vigoare: 19 august 2010

CUPRINS

REGULAMENT

A. DISPOZIŢII ADMINISTRATIVE

0. Domeniul de aplicare

1. Definiţii

2. Cererea de omologare a unui sistem

3. Marcaje

4. Omologarea

B. CERINŢE TEHNICE APLICABILE SISTEMELOR

5. Specificaţii generale

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...