Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 469/2010 privind nerespectarea cerinţelor de raportare statistică (BCE/2010/10) Număr celex: 32010D0469

În vigoare de la 28.08.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 19 august 2010
privind nerespectarea cerinţelor de raportare statistică
(BCE/2010/10)
(2010/469/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1 şi 34.1,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană(1), în special articolul 7,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuţiile Băncii Centrale Europene în materie de sancţiuni(2), în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2157/1999 al Băncii Centrale Europene din 23 septembrie 1999 privind competenţa Băncii Centrale Europene de a impune sancţiuni (BCE/1999/4)(3),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanţul sectorului instituţiilor financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32)(4) şi Regulamentul (CE) nr. 63/2002 al Băncii Centrale Europene din 20 decembrie 2001 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituţiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării şi societăţi nefinanciare şi creditele acordate acestora (BCE/2001/18)(5) prevăd cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene (BCE) pe care trebuie să le respecte agenţii care raportează.

(2) Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE are competenţa de a aplica sancţiuni în privinţa agenţilor care raportează care nu respectă cerinţele de raportare statistică prevăzute de regulamentele şi deciziile BCE.

(3) Pentru a asigura aplicarea unui tratament egal în privinţa agenţilor care raportează, BCE ar trebui să adopte o abordare armonizată în ceea ce priveşte calcularea sancţiunilor pentru nerespectarea cerinţelor de raportare, procedura privind nerespectarea cerinţelor de raportare şi orice altă etapă precedentă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2) JO L 318, 27.11.1998, p. 4.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...