Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 25/2010 privind prescripţiile uniforme referitoare la omologarea tetierelor încorporate sau neîncorporate în scaunele vehiculelor Număr celex: 32010R0025

În vigoare de la 14.08.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regulamentul nr. 25 al Comisiei Economice pentru Europa a
Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Prescripţii uniforme
referitoare la omologarea tetierelor încorporate sau
neîncorporate în scaunele vehiculelor

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a
documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Seria 04 de modificări - Data intrării în vigoare: 15 ianuarie 1997

Corigendumul 2 la versiunea 1 a regulamentului - Data intrării în vigoare: 12 noiembrie 2008

CUPRINS

REGULAMENTUL

1. Domeniu de aplicare

2. Definiţii

3. Cererea de omologare

4. Marcaje

5. Omologarea

6. Specificaţii generale

7. Încercări

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...