Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 40/2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010L0040

În vigoare de la 06.08.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2010/40/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 7 iulie 2010
privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport
inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele
cu alte moduri de transport (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1) Dezvoltarea volumului transportului rutier în Uniune, asociată creşterii economiei europene şi cerinţelor cetăţenilor în materie de mobilitate, reprezintă o cauză principală a creşterii congestiei traficului rutier şi a creşterii consumului de energie, precum şi o sursă de probleme sociale şi de mediu.

(2) Răspunsul la aceste provocări majore nu se poate limita la măsurile tradiţionale, precum extinderea infrastructurii existente de transport rutier. Inovarea va avea un rol important de jucat în definirea soluţiilor adecvate pentru Uniune.

(3) Sistemele de transport inteligente (STI) sunt aplicaţii avansate care, fără a fi dotate cu inteligenţă propriu-zisă, vizează să ofere servicii inovatoare privind modurile de transport şi gestionarea traficului şi să permită diferiţilor utilizatori să fie mai bine informaţi şi să utilizeze reţelele de transport într-un mod mai sigur, mai coordonat şi mai "inteligent".

(4) STI combină telecomunicaţiile, electronica şi tehnologiile informaţiei cu ingineria în domeniul transporturilor, în vederea planificării, proiectării, operării, întreţinerii şi gestionării sistemelor de transport. Aplicarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în sectorul transportului rutier şi la interfeţele acestuia cu alte moduri de transport va avea o contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea performanţei de mediu, a eficienţei, inclusiv a eficienţei energetice, a siguranţei şi securităţii transportului rutier, inclusiv a transportului de mărfuri periculoase, precum şi a securităţii publice şi a mobilităţii pasagerilor şi mărfurilor, asigurând în acelaşi timp funcţionarea pieţei interne, precum şi creşterea nivelului competitivităţii şi al ocupării forţei de muncă. Cu toate acestea, astfel de aplicaţii nu ar trebui să aducă atingere aspectelor legate de securitatea naţională sau care sunt necesare din punct de vedere al apărării.

(5) Progresele înregistrate în domeniul aplicării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor la alte moduri de transport ar trebui să se reflecte în prezent în evoluţiile din sectorul transportului rutier, în special în vederea asigurării unui grad mai mare de integrare între transportul rutier şi alte moduri de transport.

(6) În unele state membre sunt deja implementate aplicaţii naţionale ale acestor tehnologii în sectorul transportului rutier. Cu toate acestea, această implementare rămâne fragmentară şi necoordonată şi nu poate asigura continuitatea geografică a serviciilor STI în întreaga Uniune şi la frontierele sale externe.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...