Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 69/2010 privind dispoziţiile uniforme privind omologarea plăcilor de identificare spate pentru vehicule lente (din fabricaţie) şi remorcile acestora Număr celex: 32010R0069

În vigoare de la 31.07.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regulamentul nr. 69 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei
Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea
plăcilor de identificare spate pentru vehicule lente
(din fabricaţie) şi remorcile acestora

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
internaţional public. Statutul şi data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a
documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 5 la seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 24 octombrie 2009

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniu de aplicare

2. Definiţii

3. Cereri de omologare

4. Marcaje

5. Omologarea

6. Specificaţii generale

7. Specificaţii speciale (încercări)

8. Modificări şi prelungirea omologării plăcilor de identificare spate pentru vehicule lente (din fabricaţie) şi remorcile acestora

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...