Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 156/2009 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010L0156

În vigoare de la 23.07.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/156/CE A CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009
privind condiţiile de sănătate animală care reglementează
circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe
(versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe(2) a fost modificată în mod substanţial de mai multe ori(3). Din motive de claritate şi de eficienţă, ar trebui să se codifice directiva menţionată.

(2) Ecvideele, ca animale vii, sunt incluse în lista de produse din anexa I la tratat.

(3) Pentru a se asigura dezvoltarea raţională a producţiei de ecvidee şi a creşte astfel productivitatea în acest sector, ar trebui stabilite la nivel comunitar norme care să reglementeze circulaţia ecvideelor între statele membre.

(4) Creşterea ecvideelor, în special a cailor, este, în general, inclusă în cadrul activităţilor agricole. Aceasta constituie o sursă de venit pentru o parte din populaţia agricolă.

(5) Disparităţile dintre statele membre privind condiţiile de sănătate animală ar trebui eliminate, pentru a se stimula schimburile intracomunitare cu ecvidee.

(6) Pentru a se stimula dezvoltarea armonioasă a schimburilor intracomunitare, ar trebui prevăzut un sistem comunitar care să reglementeze importurile din ţări terţe.

(7) Ar trebui, de asemenea, reglementate şi condiţiile privind circulaţia pe teritoriul naţional a ecvideelor înregistrate însoţite de un document de identificare.

(8) Pentru a putea face obiectul schimburilor comerciale, ecvideele ar trebui să respecte anumite cerinţe de sănătate, astfel încât să se evite răspândirea bolilor infecţioase sau contagioase. Apare ca adecvat, în special, să se prevadă o posibilă regionalizare a măsurilor restrictive.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...