Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 98/2010 cuprinzând Dispoziţii uniforme referitoare la omologarea farurilor pentru autovehicule, prevăzute cu surse luminoase cu descărcare Număr celex: 32010R0098

În vigoare de la 30.06.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regulamentul nr. 98
al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite
(CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme referitoare la omologarea farurilor
pentru autovehicule, prevăzute cu surse luminoase cu descărcare

Doar textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
internaţional public. Statutul şi data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a
documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 13 la versiunea iniţială a regulamentului - Data intrării în vigoare: 19 august 2010

CUPRINS

REGULAMENT

A. DISPOZIŢII ADMINISTRATIVE

0. Domeniul de aplicare

1. Definiţii

2. Cerere de omologare a unui far

3. Marcaje

4. Omologarea

B. CERINŢE TEHNICE PENTRU FARURI

5. Specificaţii generale

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...