Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 581/2010 privind termenele maxime pentru descărcarea datelor relevante din unităţile montate pe vehicule şi din cardurile conducătorilor auto (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010R0581

În vigoare de la 02.07.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (UE) NR. 581/2010 AL COMISIEI
din 1 iulie 2010
privind termenele maxime pentru descărcarea datelor relevante
din unităţile montate pe vehicule şi din cardurile
conducătorilor auto (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului(1), în special articolul 10 alineatul (5) litera (c),

întrucât:

(1) Este necesară descărcarea periodică a datelor înregistrate pe unităţile montate pe vehicule şi pe cardurile conducătorilor auto pentru a permite un control eficace al respectării de către conducătorii auto şi de către întreprinderile de transport rutier a dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 referitoare la timpul de conducere şi la perioadele de odihnă.

(2) Prin stabilirea termenului maxim pentru descărcarea datelor relevante din unităţile montate pe vehicule şi din cardurile conducătorilor auto, se va realiza armonizarea în continuare a condiţiilor pentru transportatorii rutieri pe teritoriul Uniunii.

(3) Pentru calculul termenelor maxime pentru descărcarea datelor, trebuie luate în considerare doar zilele în care există activităţi înregistrate.

(4) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date(2) se aplică prelucrării datelor cu caracter personal efectuate în conformitate cu prezentul regulament.

(5) Pentru a uşura sarcinile administrative ale întreprinderilor, este oportună definirea datelor relevante care trebuie descărcate.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului(3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 102, 11.4.2006, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...