Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 365/2010 privind aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Bulgaria şi în România Număr celex: 32010D0365

În vigoare de la 01.07.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 iunie 2010
privind aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare
la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Bulgaria şi în
România (2010/365/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 4 alineatul (2),

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005 prevede că dispoziţiile acquis-ului Schengen, altele decât cele menţionate în anexa II la respectivul act, se aplică în Bulgaria şi România (denumite în continuare "state membre în cauză") numai ca urmare a unei decizii a Consiliului în acest sens, după verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru aplicarea respectivului acquis.

(2) Consiliul a verificat dacă statele membre în cauză asigură niveluri satisfăcătoare de protecţie a datelor prin luarea următoarelor măsuri:

A fost înaintat un chestionar complet statelor membre în cauză, iar răspunsurile acestora au fost înregistrate, după care au fost întreprinse vizite de verificare şi evaluare în statele membre respective, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile în domeniul protecţiei datelor, astfel cum sunt definite acestea în Decizia Comitetului executiv de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea şi punerea în aplicare a Acordului Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.](2).

(3) La 26 aprilie 2010, Consiliul a ajuns la concluzia că statele membre în cauză au îndeplinit condiţiile în acest domeniu. Prin urmare, este posibilă stabilirea unei date de la care acquis-ul Schengen referitor la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) poate fi aplicat în acele state membre.

(4) Intrarea în vigoare a prezentei decizii ar trebui să permită transferul de date SIS reale către statele membre în cauză. Utilizarea propriu-zisă a acestor date ar trebui să permită Consiliului să verifice, prin intermediul procedurilor de evaluare Schengen aplicabile, astfel cum sunt definite în SCH/Com-ex (98) 26 def., corectitudinea aplicării dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la SIS în statele membre în cauză. În urma efectuării acestor evaluări, Consiliul ar trebui să hotărască asupra eliminării controalelor la frontierele interne cu statele membre respective.

(5) Ar trebui adoptată o decizie separată a Consiliului care să stabilească o dată pentru eliminarea controalelor la frontierele interne. Până la data stabilită prin respectiva decizie, ar trebui impuse anumite restricţii privind utilizarea SIS.

(6) În ceea ce priveşte Islanda şi Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat de către Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei în ceea ce priveşte asocierea acestor două state la punerea în aplicare, asigurarea respectării şi dezvoltarea acquis-ului Schengen(3), care se află sub incidenţa articolului 1 litera (G) din Decizia 1999/437/CE a Consiliului(4) privind anumite modalităţi de aplicare a acordului respectiv.

(7) În ceea ce priveşte Elveţia, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în înţelesul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind asocierea Confederaţiei Elveţiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării şi dezvoltarea acquis-ului Schengen(5), care se află sub incidenţa articolului 1 litera (G) din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/149/JAI a Consiliului(6) şi cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului(7),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...