Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 346/2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România [notificată cu numărul C(2010) 3767] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010D0346

În vigoare de la 22.06.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 18 iunie 2010
referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia
infecţioasă ecvină în România [notificată cu numărul C(2010) 3767]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2010/346/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii şi produse în vederea realizării pieţei interne(1), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1) Anemia infecţioasă ecvină ("AIE") este o boală virală care afectează doar animalele din familia ecvideelor. Perioada normală de incubaţie este între una şi trei săptămâni, dar poate avea o durată de trei luni. Ecvideele contaminate rămân purtătoare ale infecţiei pe toată durata vieţii lor, putând contamina şi alte ecvidee. Contaminarea cu AIE tinde să devină asimptomatică în cazul în care crizele clinice acute ale viremiei nu provoacă moartea animalului, iar probabilitatea transmiterii creşte astfel în mod substanţial. Transmiterea locală a bolii se face prin transferul de sânge de la un animal infectat din specia ecvină prin procesul întrerupt de hrănire a muştelor-de-cal hematofage şi prin infecţia intrauterină a fătului. Modalitatea principală de răspândire a bolii pe distanţe mari este circulaţia animalelor infectate, a materialului seminal, a ovulelor şi a embrionilor acestora, precum şi utilizarea acelor infectate sau a transfuziei produselor din sânge care conţin virusul.

(2) AIE este o boală cu declarare obligatorie, în conformitate cu anexa A la Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe(2). În plus, Directiva 82/894/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunităţii(3) prevede că focarele de AIE se semnalează Comisiei şi celorlalte state membre prin intermediul Sistemului de notificare a bolilor animalelor ("ADNS").

(3) Articolul 4 alineatul (5) din Directiva 90/426/CEE prevede restricţii privind circulaţia ecvideelor din exploataţiile unde a fost confirmată prezenţa AIE, până când, după sacrificarea animalelor infectate, animalele rămase au fost supuse la două teste Coggins şi au obţinut rezultate negative.

(4) Contrar situaţiei sănătăţii animalelor în alte state membre, AIE este endemică în România, iar sacrificarea imediată a ecvideelor infectate nu este pusă în aplicare. Din acest motiv, a fost adoptată Decizia 2007/269/CE a Comisiei din 23 aprilie 2007 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România(4).

(5) Cu toate acestea, cazuri recente de ecvidee de reproducţie şi producţie contaminate cu AIE şi expediate din România către alte state membre, precum şi rezultatul recent publicat al unei misiuni de inspecţie veterinară desfăşurate de serviciile Comisiei în 2009 în statul membru respectiv în conformitate cu articolul 10 din Directiva 90/426/CEE(5), arată că Decizia 2007/269/CE nu este pusă în aplicare şi monitorizată în mod corespunzător.

(6) Având în vedere schimburile comerciale cu ecvidee vii, material seminal, ovule şi embrioni de la acestea, situaţia epidemiologică din România prezintă un risc pentru sănătatea animalelor în ceea ce priveşte ecvideele în Uniune. Prin urmare, este adecvată adoptarea unor măsuri de protecţie care să stabilească un regim specific pentru circulaţia şi schimburile comerciale cu ecvidee, material seminal, ovule şi embrioni de la acestea, precum şi cu anumite produse din sânge de ecvidee provenind din România, în scopul protejării sănătăţii şi a bunăstării ecvideelor pe teritoriul Uniunii.

(7) Prevalenţa bolii nu este distribuită în mod egal pe teritoriul României şi între diferitele categorii de ecvidee din statul membru respectiv. Această situaţie permite aplicarea unor condiţii mai puţin stringente în ceea ce priveşte circulaţia anumitor cai înregistraţi pentru competiţii şi curse şi ar trebui să permită pe viitor definirea regiunilor indemne de boală.

(8) În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Directiva 90/426/CEE, statul membru de destinaţie poate, în mod general sau limitat, să acorde o derogare de la unele din cerinţele articolului 4 alineatul (5) pentru orice animal purtător al unei mărci speciale care indică faptul că este destinat sacrificării, în cazul în care certificatul de sănătate menţionează o asemenea derogare. În cazul acordării unei asemenea derogări, ecvideele destinate sacrificării trebuie să fie transportate direct la abatorul desemnat şi să fie sacrificate în termen de cinci zile de la sosirea la abator.

(9) Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor(6) stabileşte cerinţele de acreditare pentru laboratoarele care efectuează analizele probelor prelevate în timpul controalelor oficiale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...