Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 407/2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară Număr celex: 32010R0407

În vigoare de la 12.05.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (UE) NR. 407/2010 AL CONSILIULUI
din 11 mai 2010
de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), în special articolul 122 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Articolul 122 alineatul (2) din tratat prevede posibilitatea acordării de asistenţă financiară din partea Uniunii unui stat membru care se confruntă cu dificultăţi sau este serios ameninţat de dificultăţi grave, cauzate de evenimente excepţionale situate în afara controlului său.

(2) Astfel de dificultăţi pot fi cauzate de o deteriorare gravă a mediului economic şi financiar internaţional.

(3) Criza financiară globală şi declinul economic fără precedent care au afectat lumea în ultimii doi ani au adus prejudicii grave creşterii economice şi stabilităţii financiare şi au provocat o puternică deteriorare a situaţiei deficitului şi datoriei în statele membre.

(4) Adâncirea crizei financiare a condus la o deteriorare gravă, a condiţiilor de împrumut în cazul mai multor state membre, deteriorare care depăşeşte nivelul explicabil pe baza principiilor economice. Netratată în regim de urgenţă, situaţia ajunsă în acest stadiu, ar putea constitui o ameninţare gravă la adresa stabilităţii, unităţii şi integrităţii zonei euro în ansamblul său.

(5) Pentru a aborda această situaţie excepţională aflată în afara controlului statelor membre, este necesară instituirea imediată a unui mecanism de stabilizare la nivelul Uniunii în vederea menţinerii stabilităţii financiare în Uniunea Europeană. Un astfel de mecanism ar trebui să permită Uniunii să reacţioneze în mod coordonat, rapid şi eficace în cazul unor dificultăţi acute înregistrate de un anumit stat membru. Activarea acestuia se va desfăşura în contextul unui sprijin comun UE/Fondul Monetar Internaţional (FMI).

(6) Ca urmare a implicaţiilor lor financiare deosebite, deciziile de acordare a asistenţei financiare din partea Uniunii în temeiul prezentului regulament necesită exercitarea de competenţe de executare care ar trebui conferite Consiliului.

(7) În cazul activării acestui mecanism, ar trebui impuse condiţii stricte de politică economică în vederea menţinerii sustenabilităţii finanţelor publice ale statului membru beneficiar şi a refacerii capacităţii sale de autofinanţare de pe pieţele financiare.

(8) Comisia ar trebui să verifice cu regularitate dacă sunt prezente în continuare circumstanţele excepţionale care ameninţă stabilitatea financiară a Uniunii Europene în ansamblul său.

(9) Mecanismul existent de asistenţă financiară pe termen mediu pentru statele membre care nu fac parte din zona euro, constituit prin Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului(1), ar trebui să rămână în vigoare,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...