Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 281/2010 de instituire a unui program privind pieţele titlurilor de valoare (BCE/2010/5) Număr celex: 32010D0281

În vigoare de la 20.05.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 14 mai 2010
de instituire a unui program privind pieţele titlurilor de valoare
(BCE/2010/5) (2010/281/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 12.1 al doilea paragraf, articolul 3.1 şi articolul 18.1,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 18.1 din Statutul SEBC, băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN din zona euro") şi Banca Centrală Europeană (BCE) (denumite colectiv "băncile centrale din Eurosistem") pot efectua operaţiuni pe pieţele financiare, între altele, prin cumpărarea sau vânzarea directă de instrumente tranzacţionabile.

(2) La 9 mai 2010 Consiliul guvernatorilor a stabilit şi anunţat public faptul că ar trebui iniţiat un program temporar privind pieţele titlurilor de valoare (denumit în continuare "programul"), în contextul condiţiilor actuale excepţionale de pe pieţele financiare caracterizate prin tensiuni acute pe anumite segmente de piaţă care afectează mecanismul de transmitere a politicii monetare şi, astfel, aplicarea efectivă a politicii monetare orientate către stabilitatea preţurilor pe termen mediu. În cadrul programului, BCN din zona euro, în conformitate cu cotele lor procentuale din grila de repartiţie pentru subscrierea capitalului BCE, şi BCE, în contact direct cu contrapărţile, pot interveni în mod direct pe pieţele titlurilor de creanţă publice şi private din zona euro.

(3) Programul face parte din politica monetară unică a Eurosistemului şi va fi aplicat pentru o perioadă de timp limitată. Obiectivul acestuia este de a remedia disfuncţionalităţile de pe pieţele titlurilor de valoare şi de a restabili un mecanism adecvat de transmitere a politicii monetare.

(4) Consiliul guvernatorilor va stabili sfera de aplicare a intervenţiilor. Acesta a luat notă de declaraţia autorităţilor guvernamentale din statele membre din zona euro conform căreia acestea "vor lua toate măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor fiscale pentru anul în curs şi pentru anii următori în conformitate cu procedurile aplicabile deficitelor excesive" şi de angajamentele suplimentare clare asumate de autorităţile guvernamentale din anumite state membre din zona euro în sensul accelerării consolidării fiscale şi asigurării sustenabilităţii finanţelor publice ale acestor state.

(5) Ca parte a politicii monetare unice a Eurosistemului, achiziţionarea directă de instrumente de îndatorare tranzacţionabile eligibile de către băncile centrale din Eurosistem în cadrul programului ar trebui să fie pusă în aplicare în conformitate cu dispoziţiile prezentei decizii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Instituirea programului privind pieţele titlurilor de valoare

În conformitate cu prezenta decizie, băncile centrale din Eurosistem pot achiziţiona următoarele: (a) de pe piaţa secundară, instrumente de îndatorare tranzacţionabile eligibile emise de administraţiile centrale sau de organismele publice din statele membre a căror monedă este euro; şi (b) de pe piaţa primară şi secundară, instrumente de îndatorare tranzacţionabile eligibile emise de entităţi de drept privat cu sediul în zona euro.

Articolul 2 Criteriile de eligibilitate pentru instrumentele de îndatorare

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...