Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R1223

În vigoare de la 22.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009
privind produsele cosmetice
(reformare)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice(3) a fost modificată în mod substanţial de mai multe ori. Deoarece noi modificări urmează a fi aduse, din motive de claritate, în acest caz, ar trebui să se procedeze la reformarea directivei menţionate într-un text unic.

(2) Un regulament constituie instrumentul juridic adecvat, deoarece impune reguli clare şi detaliate care nu lasă statelor membre nicio posibilitate de transpunere divergentă. În plus, regulamentul garantează că dispoziţiile juridice sunt puse în aplicare simultan pe întreg teritoriul Comunităţii.

(3) Prezentul regulament urmăreşte simplificarea procedurilor şi raţionalizarea terminologiei, pentru a reduce astfel formalităţile administrative şi ambiguităţile. În plus, acesta consolidează anumite elemente ale cadrului de reglementare aplicabil produselor cosmetice, precum controlul efectuat în cadrul pieţei, în vederea asigurării unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii umane.

(4) Prezentul regulament armonizează exhaustiv regulile în vigoare în Comunitate pentru a realiza o piaţă internă a produselor cosmetice, asigurând în acelaşi timp un nivel înalt de protecţie a sănătăţii umane.

(5) Preocupările legate de mediu care pot fi cauzate de substanţele utilizate în produse cosmetice sunt luate în considerare prin aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) şi de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice(4), care permite evaluarea protecţiei mediului într-un mod intersectorial.

(6) Prezentul regulament se referă doar la produse cosmetice şi nu la medicamente, dispozitive medicale sau produse biocide. Delimitarea rezultă în special din definiţia detaliată a produselor cosmetice, care se referă atât la zona de aplicare, cât şi la scopul în care sunt folosite aceste produse.

(7) Evaluarea care permite să se determine dacă un produs este un produs cosmetic trebuie să fie efectuată de la caz la caz, ţinând cont de toate caracteristicile produsului. Produsele cosmetice pot include cremele, emulsiile, loţiunile, gelurile şi uleiurile pentru piele, măştile pentru faţă, fondurile de ten (lichide, paste, pudre), pudrele de machiaj, pudrele după baie, pudrele igienice, săpunurile de toaletă, săpunurile deodorante, parfumurile, apele de toaletă şi apele de colonie, preparatele pentru baie şi duş (săruri, spume, uleiuri, geluri), depilatoarele, deodorantele şi antiperspirantele, coloranţii pentru păr, produsele pentru ondularea, întinderea şi fixarea părului, produsele de aranjare a părului, produsele de curăţare a părului (loţiuni, pudre, şampoane), produsele de condiţionare a părului/balsamuri pentru păr (loţiuni, creme, uleiuri), produsele de coafat (loţiuni, lacuri, briantine), produsele de bărbierit (creme, spume, loţiuni), produsele pentru machiere şi demachiere, produsele destinate aplicării pe buze, produsele pentru igienă buco-dentară, produsele pentru îngrijirea şi vopsirea unghiilor, produsele pentru igienă intimă externă, produsele pentru plajă, produsele pentru bronzare artificială, produsele pentru albirea pielii şi produsele antirid.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...