Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1222/2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R1222

În vigoare de la 22.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1222/2009 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 25 noiembrie 2009
privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa
consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Mobilitatea durabilă este o provocare majoră pentru Comunitate în lumina schimbărilor climatice şi a necesităţii de a sprijini competitivitatea europeană, astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei din 8 iulie 2008 intitulată "Ecologizarea transporturilor".

(2) Comunicarea Comisiei din 19 octombrie 2006 intitulată "Planul de acţiune privind eficienţa energetică - realizarea potenţialului" a subliniat potenţialul de reducere cu 20% a consumului total de energie până în 2020 prin intermediul unei liste de acţiuni specifice, inclusiv etichetarea pneurilor.

(3) Comunicarea Comisiei din 7 februarie 2007 intitulată "Rezultatele revizuirii Strategiei Comunităţii de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme şi vehicule utilitare uşoare" a subliniat potenţialul de reducere a emisiilor de CO2 prin intermediul unor măsuri complementare care privesc componentele auto cu cel mai mare impact asupra consumului de combustibil, precum pneurile.

(4) În principal datorită rezistenţei lor la rulare, pneurile sunt responsabile de 20%-30% din consumul de combustibil al vehiculelor. Prin urmare, reducerea rezistenţei la rulare a pneurilor poate contribui în mod semnificativ la eficienţa energetică a transporturilor rutiere şi, astfel, la reducerea emisiilor.

(5) Pneurile sunt caracterizate de o serie de parametri interdependenţi. Îmbunătăţirea unui parametru, precum rezistenţa la rulare, poate avea un impact negativ asupra altor parametri, precum aderenţa pe teren umed, în timp ce optimizarea aderenţei pe teren umed poate avea un impact negativ asupra zgomotului exterior de rulare. Producătorii de pneuri ar trebui încurajaţi să optimizeze toţi parametrii, la un nivel superior standardelor actuale.

(6) Pneurile eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil sunt rentabile, deoarece economiile de combustibil fac mai mult decât să compenseze preţul ridicat de achiziţionare al pneurilor, rezultat din costuri mai mari de producţie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...