Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 261/2010 privind planul de securitate pentru SIS II central şi infrastructura de comunicaţii Număr celex: 32010D0261

În vigoare de la 05.05.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 4 mai 2010
privind planul de securitate pentru SIS II central şi infrastructura
de comunicaţii (2010/261/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)(1), în special articolul 16,

având în vedere Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II)(2), în special articolul 16,

întrucât:

(1) Articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 şi articolul 16 din Decizia 2007/533/JAI prevăd că autoritatea de gestionare şi Comisia adoptă, pentru SIS II central şi, respectiv, pentru infrastructura de comunicare, măsurile necesare, inclusiv un plan de securitate.

(2) Articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 şi articolul 15 alineatul (4) din Decizia 2007/533/JAI prevăd că, în cursul perioadei de tranziţie, înainte ca autoritatea de gestionare să îşi preia responsabilităţile, Comisia este responsabilă cu gestionarea operaţională a SIS II central.

(3) Întrucât autoritatea de gestionare nu a fost încă stabilită, planul de securitate care trebuie adoptat de Comisie ar trebui să se aplice şi SIS II central pentru o perioadă de tranziţie.

(4) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului(3) se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Comisie, atunci când aceasta îşi îndeplineşte sarcina gestionării operaţionale a SIS II.

(5) Articolul 15 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 şi articolul 15 alineatul (7) din Decizia 2007/533/JAI prevăd că, în cazul în care Comisia deleagă responsabilităţi care îi revin în cursul perioadei de tranziţie, înainte ca autoritatea de gestionare să îşi preia responsabilităţile, aceasta se asigură că delegarea nu aduce atingere oricărui mecanism de control efectiv exercitat, în temeiul legislaţiei Uniunii, de Curtea de Justiţie, Curtea de Conturi sau Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor.

(6) Autoritatea de gestionare ar trebui să îşi adopte propriul plan de securitate în ceea ce priveşte SIS II central de îndată ce îşi preia responsabilităţile. Prin urmare, acest plan de securitate ar trebui să expire, în măsura în care se referă la SIS II central, în momentul în care autoritatea de gestionare îşi preia responsabilităţile.

(7) Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 şi articolul 4 alineatul (3) din Decizia 2007/533/JAI prevăd că sistemul CS-SIS, care efectuează controlul tehnic şi îndeplineşte funcţii administrative, se stabileşte la Strasbourg (Franţa), iar un sistem CS-SIS de rezervă, capabil să preia toate funcţiile sistemului CS-SIS în cazul căderii acestuia, se stabileşte la Sankt Johann im Pongau (Austria).

(8) Planul de securitate ar trebui să prevadă un responsabil cu securitatea sistemului, care să execute sarcini în materie de securitate cu privire atât la SIS II central, cât şi la infrastructura de comunicaţii, şi doi responsabili locali cu securitatea, care să execute sarcini în materie de securitate cu privire la SIS II central, respectiv la infrastructura de comunicaţii. Ar trebui stabilite rolurile responsabililor cu securitatea pentru a se asigura un răspuns eficient şi prompt în cazul incidentelor de securitate şi raportarea acestora.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...